E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI VE ATATÜRK DÖNEMİ

 

 

Abdullah Özkan'ın hazırladığı, "BOYUT YAYIN GURUBU"nun basıp, "abc" yayın grubunun pazarlayıp dağıttığı, "A'dan Z'ye KURTULUŞ SAVAŞI VE ATATÜRK DÖNEMİ" adlı yapıtı, Söke Ticaret Odası satın alarak, Hacıhalil Paşa Halk Kütüphanesi'ne armağan etmiş. Yapıt dev bir eser. Aynı zamanda cd’leride mevcut. Yapıt çok lüks ve renkli baskı. Üç büyük ciltten oluşuyor. Ticaret Odası yöneticilerini, böyle bir yapıtı kütüphanemize kazandırdıkları için kutlarım. Söke Hacıhalilpaşa Halk Kütüphanesi'nin böyle dev bir yapıta gerçekten ihtiyacı vardı. Böyle dev bir yapıtı hazırlayıp, Türk Halkı'na ve kütüphanelerine kazandırdıkları içinde başta, Abdullah Özkan olmak üzere "BOYUT YAYIN GURUBU"na candan teşekkür ederim. Çünkü devletimizin kuruluş tarihi olan Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi bundan daha iyi hazırlanamazdı. Yapıt tarafsız ve bilimsel olarak anlatılmış. Herşey şeffaf ve açık. Yapıta, Büyük Önder'in Nutku anahtar olmuş. Yapıt resimlerle, tablolarla süslenmiş. Ansiklopedik bir biçimde hazırlanmış. Açıkçası büyük bir emeğin, çabanın ürünü.

Yapıtın tanıtımını biraz aşağıda, hazırlayıcısı Sayın Abdullah Özkan'ın kaleminden, "SUNUŞ" bölümünde okuyacaksınız. Ben, bu bölümü aynen vereceğim için değinmeden geçiyorum. Geçenlerde bir kız, hemde yetişkin bir kız, eğer özürlü değilse, "Ben, Atatürk'ü sevmiyorum, sevmekte zorunda değilim" gibi eğer doğruysa laflar etmişti. Yine onun gibi, Türkiye'de yaşamasına rağmen Atatürk düşmanlığı yapan birçok insan vardır. Bunlar gerçektir ve ellerinden gelse, Atatürk'ü ve Atatürk'ün kurduğu Laik Cumhuriyeti yıkarak yerine Humeyni benzeri bir devlet kuracaklardır. Bazıları bunların senaryosunu bile hazırlamış, "TÜRKİYE İSLAM CUMHURİYETİ". Bu akımlar, eskiden olduğu gibi bugün de vardır. Yarında olacaktır! Tıpkı İzmir suikastını düzenleyen Dr. Nazımlar gibi. İşte bu yapıt, gençlerimizi, böyle tehlikelere karşı ayakta tutacaktır. Doğruları aktaracaktır. İnsanlarımıza gerçek Atatürkçülük sevgisi ve anlamı verecektir. Gerici ve Türk düşmanlığı yaratan ümmetçilere karşı halkımızı koruyacaktır. Bu yapıt öyle sanıyorum ki, iç ve dış düşmanlarımız için vurucu gücü olan bir keskin kılıçtır. Yeter ki gençlerimiz okusun ve bu yapıtı edinsinler.

Gerçekten son yıllarda ülkemizde çok kaliteli yayınlar yapılmaya ve yayınlanmaya başladı. Benim öğrencilik ve öğretmenlik yıllarımda ne yazık ki, böyle kaliteli yapıtlar yoktu. Biz, Cumhuriyet Tarihi'ni işlemek için yeterli kaynak bulamazdık. Böyle bir yapıtın varlığı sadece kütüphanelerde yetmez. İlköğretim okullarına, Ortaöğretim okullarına, Yüksek okullara, hatta üniversitelerimize bile alıp koymak ve çocuklarımızı, gençlerimizi yararlandırmak gerekir. Gençler, öğrenciler, öğretmenler bu üç dev eseri okuyun, okutun ve edinin. Her eve yakışan bu dev yapıttan mutlaka edinin. Hem size ve çocuklarınıza, hemde torunlarınıza gerekli olacak bir yapıt.

Şimdi yapıtın,hazırlayıcısı Abdullah Ozkan'ın Sunuş'u nu veriyoruz.

Yapıtları edinme telefonu (O.212. 416 06 05)SUNUŞ

"Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi", Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayıp Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün ölümüne dek devam eden, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir dönemi kapsamakta ...

Tarih sahnesinden silinmekte olan bir imparatorluğun enkazı üzerinde, Atatürk'ün önderliğinde başlatılan, halkın katılımıyla tüm yokluklara rağmen sürdürülen bu savaş ve sonrası yaşanan olaylar, aynı zamanda çağdaş dünya değerleriyle bütünleşmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve eserlerinin korunması yollannın da sergilendiği ibret verici dersler bütünüdür.

"A'dan Z'ye Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi" adıyla sunduğumuz bu çalışmada, sizlere yeni Türkiye'nin kuruluş aşamasındaki olaylar, savaşlar, kişileri, kurumları ve eserleri, tüm yönleriyle alfabetik olarak vermeye çalıştık.

Direniş mitingleri, kongreler, ayaklanmalar, demek ve partiler, Atatürk'ün silah arkadaşları, yeni Meclis'in tüm üyelerine dek, ayrıntılı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsünün anlatıldığı bu ansiklopedide, dönemin gazete ve dergileri yanı sıra Kurtuluş Savaşı'yla ilgili romanlar ve özetlerine de yer verildi.

Yaklaşık 3000 maddeden oluşan bu çalışmadaki pek çok madde, Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'ta bu konuyu nasıl ele aldığını gösteren alıntılarla desteklenip binlerce fotoğrafla zenginleştirildi.

Bu eser, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'yla ilgili yüzlerce kaynaktan yararlanılarak hazırlandı. Eserdeki konular, herkesin, özellikle gençlerin daha kolayanlayabilmeleri için alfabetik sırayla ve özet olarak verilmeye çalışıldı. Ayrıca, konuları pekiştirmede yardımcı olacağı düşüncesiyle alıntılara yer verildi.

Kaynakça'da belirtmeye çalıştığımız Kurtuluş Savaşı döneminin görkemli tarihini incelemeye katkıda bulunan ve ulusça teşekkür borçlu olduğumuz bu zengin bibliyografyayı oluşturanları saygıyla anıyoruz.

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor; bu çalışmanın, gençlere ve Kurtuluş Savaşımızla ilgilenen herkese yardımcı olacağını umuyoruz ...

Saygılarımızla ... Abdullah Özkan

Önceki ve Sonraki Yazılar