YAAA!..

Fransa ayakta...
Milyonlarca Fransız meydanlarda.
Hükümet toplantı üstüne toplantı yapıyor, fazla mesai tavan yapmış durumda.
İşte demokrasi budur!
Demokrasi; kolektif aklın özgürlüklere, insanlık değerlerine, cumhuriyete ve aydınlık düşünceye sıkı sıkı bağlı olması demektir.
Demokrasinin yegâne garantisi, toplumsal ortak paydanın ortaya koyduğu bu bilinç yüklü reflekstir.
Fransız halkı, ülkenin her yerinde o meydanlara taşıma otobüslerle götürülmedi.
Yurttaşlar, birer birey olarak o meydanlara doluşarak demokratik tepkilerini ortaya koyma sorumluluğu ile, yani özgürlüklerini korumak için kendi özgür iradeleri ile harekete geçtiler.
İşte demokrasinin teminatı bu bilinçtir...
Çünkü eleştiri özgürlüğü ve mizah, demokrasinin özüdür, kişisel hak ve özgürlüklerin temelidir.
Ve bir halk [ve onu temsil eden hükümet] özgürlüklere sahip çıktığı oranda demokratik hukuk devletini oluşturur.
Geliyoruz Madımak'a...
Türkiye'nin en gözde aydınları ve büyük mizah ustası Aziz Nesin diri diri yakılıyor...
Hükümet aciz içindedir.
Türkiye halkını temsil eden siyasiler, "üzüntülerini" bildirmektedirler.
Ve... En önemlisi, meydanlar boştur!
Halk orada değildir; işi vardır; meşguldür...
İşte mesele de zaten buradadır; bu noktadadır.
Türkiye'nin düzeni [demokrasisi ve rejimi] işte onun için kapanın elinde kalmakta ve esen her rüzgâra başını eğip, tabi olup, susta durmaktadır.
Bakın Fransa'ya...
Üç gün içinde yakalanan teröristlerin hesabını veren Başbakan ne diyor?
    •    Başarısızlığı kabul ediyorum. Eğer 17 kişi ölmüş ise, bu noktada bir zafiyet vardır!..
Bu 17 kişi içinde polis tarafından vurularak öldürülen teröristler çoğunluğu oluşturmaktadır.
Ancak Fransa'nın Başbakan'ı, kendi polisi tarafından vurularak öldürülen teröristleri de hesabın içine katmakta ve hükümetinin başarısızlığının dayanağı yapabilmektedir... Bu nokta da üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer öğedir.
Ve her şey bittikten sonra tepki devam etmekte, bilinçli bir düzlemde sürmektedir.
Pazar günü Paris'te düzenlenen büyük protesto yürüyüşüne 1,5 MİLYON insan, ülkenin taşrasında 1 MİLYON insan ve bu arada Türkiye'nin Başbakan'ı da katılmıştır.
Ancak Türkiye Başbakanı gayet iyi bilmektedir ki;
    •    Paris caddelerinde polis yürüyüşçülere biber gazı sıkmayacak, cop kullanmayacaktır.
    •    Bu yürüyüşe katılanlar, Fransız hükümetini devirmek için harekete geçen teröristler olarak suçlanmayacaktır. 
    •    Protesto, demokratik bir haktır ve o hakka layık olan tüm "dünya yurttaşları" tarafından kullanılacaktır.
Yaaaa!..

 www.soruyusormak.com
[email protected]

Önceki ve Sonraki Yazılar