E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Yabancılara gayrimenkul satışları

     Son yıllarda yabancılar,ülkemizden gayrimenkul almaya başladılar.Bu alımlar, yani yabancılara mülk satışı konusu,il bazında değerlendirilecek bir şekilde çalışmalardan geçiyor. Bu satışlarda şu kriterler göz önünde bulunduruluyor:

1)      İlin stratejik durumu,

2)      İlin demografik yapısı,

3)      İlin doğal ve kültürel zenginlikleri,

    Bu çalışmalar sonunda,yasada öngörülen binde 5 sınırı çerçevesinde her il için ayrı satış limitleri belirtiliyor.

     Tapu kanununda yer alan,”Yabacılara gayrimenkul satışı” ile ilgili düzenlemeye göre şu özellikler dikkate alınıyor. 

1)      Sulama,enerji,tarım,maden,sit alanı, kapsamında olup olmadığı,

2)      İnanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alan olup olmadığı,

3)      Özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde,kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşların tescile esas koordinatlı harita ve planları içeren teklifi üzerine belirlenmeye ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüz ölçümüne göre binde 5’i geçmemek üzere oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkili bulunuyor.

      Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yabancılara gayrimenkul satışı, 2007’Ocak ayı itibariyle 181 milyon 540 bin 772 metrekareye ulaştı.

                GAYRİMENKUL SATAN İLLER

       Yabancıların elindeki 63 bin 484 adet taşınmazın yüzde 88’i 10 ilde toplanıyor.Bu iller sıra ile şunlar:

İLİN ADI:          Yabancılara satılan miktar:

1-Antalya ili         14 bin 610 taşınmaz.

2-İstanbul ili         10 bin 695 taşınmaz.

3-Muğla ili            8 bin 251 taşınmaz.

4-Aydın ili             5 bin 839 taşınmaz.

5-İzmir ili              4 bin 572 taşınmaz.

6-Bursa ili            4 bin  310 taşınmaz.

7-Hatay ili            3 bin 852  taşınmaz

8-Mersin ili           Bin 740 taşınmaz.

9-Ankara ili          Bin 34     taşınmaz.

10-Gaziantep ili    Bin  13    taşınmaz.

Yabancılardan Almanlar 15 bin 278,İngilizler 12 bin 749, Türk asıllı Yunanlılar ise 12 bin 183 taşınmaz almış bulunuyor.

        Bu da ülkemize verilen değerin bir örneğidir.İyi kullanmak gerek.

Önceki ve Sonraki Yazılar