4-a (SSK)’lıların Primlerine %5 İndirim

13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008/93 sayılı genelge ile 4-a(SSK)’lı sigortalılar için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin işveren hissesinden %5 oranında indirim uygulamasına başlanıldı.

 

Uygulamaya göre; işverenlerin prim indirimden yararlanabilmeleri için SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ve aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle kuruma bildirmeleri gerekmektedir. Kuruma olan borçlarını taksitlendirme ve yapılandırma kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece prim indiriminden yararlanabileceklerdir.

 

Peki bu indirimden hangi işyerleri yararlanamayacak?

 

 Kamu idarelerine ait işyerleri, özel sektör işyerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan emekliler ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu prim indiriminden  yararlanamayacaklardır. Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler de bir yıl süreyle bu prim indiriminden  yararlanamayacaklardır.

 

İndirim gider yazılamayacak.

 

            4/a’lı sigortalılar için %5’lik prim indirimi Hazinece karşılanacaktır. Genelge, prim indirimi ile işverenin ödeme yükünü azaltmakta ancak hazineye bir yük daha getirmektedir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), kuruma borcu olan primlerini düzenli ödemeyen işverenlere, borçlarını taksitlendirme ve yapılandırmalarla ödeme kolaylığı getirmiş, gecikme zammı ve faizlerde indirimler uygulamıştı. Ancak sigorta primlerini düzenli ödeyenler için hiçbir ayrıcalık verilmemişti. Primlerini düzenli ödeyenler bir adaletsizlik olduğunu düşünüyor ve kendilerine de bir ayrıcalık yapılmasını istiyorlardı. Bu indirim biraz da olsa bu adaletsizliği giderecektir.

 

Bu genelge ile işverenlerin kuruma tahakkuk eden primlerini düzenli olarak ödemeleri amaçlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında %5’lik prim indirimi bakalım işverenleri memnun edebilecek mi?        

Önceki ve Sonraki Yazılar