4. MURAT FERMANI ve ANAYASA’NIN 58. MADDESİ

Bizce AKP’nin Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik gerçeğin tam tersini söylüyor.
Konu içki!..
Siyasetin gündemde bu konuyu düzenlemiş yeni bir yönetmelik var, biliyorsunuz.
Söz konusu yönetmeliğin getirdiği yeniliklere göre artık, düğünlerde, nişanlarda, konser ve açılış kokteyllerinde içki servisi yapılamayacak. Bu gibi etkinlikleri düzenleyen şirketler artık içkili menüler oluşturamayacak…
Bu konuda [her nasılsa] yapılan eleştirileri yanıtlayan Hüseyin Çelik şöyle buyurmuş:
- Anayasa, devlete gençleri alkolün zararlarından koruma görevi vermektedir. Bizim yaptığımız Anayasa’nın bir gereği olarak, bireyi ve kamuyu korumaya yönelik bir düzenlemeden ibarettir.
Bizce bu beyan tümü ile gerçeğe aykırı…
Bütünüyle yanlış.
Topyekun hilaf-ı hakikat!..
Çünkü bir ülkede tek başına iktidar olan bir siyasi partinin genel başkan yardımcısının bu sözlerini işitmek, toplumda alkol tüketimini iki katına, üç katına ve hatta daha çok katına çıkartabilecek hazin bir gelişmedir… Çünkü bu türden vahim bir ortamın içine düştüğünü hisseden çaresiz vatandaşın kendisini içkiye vermesi içten bile değildir…
Alkolü külliyen yasaklamak başka bir şeydir.
Alkolizmle mücadele etmek başka bir şey!..
Ayrıca toplum sadece gençlerden ibaret değildir…
Siz yasal düzenlemeler aracılığı ile her miktarda alkol alınmasını tümü ile yasaklamaya kalkışırsanız, Osmanlı Padişahı 4. Murat’ın yaptığından başka bir şey yapmamış olursunuz…
Bir ülkenin kaderini elinde tutan siyasi gücün temsilcileri, 21. yüzyıl içinde yol aldığımız bir zaman diliminde, bu nitelikteki düşüncelerin sahibi olabiliyorlarsa ülkenin sürüklendiği yolun rotasını yeni baştan gözden geçirmek gerekir…
Hele hele bu türden düşünceler sadece birer düşünce olmaktan çıkarak, toplumu yönlendirecek yasal düzenleme haline gelebiliyorsa durum, sanıldığından çok daha ciddi demektir…
Sayın başbakan yardımcısı yaptıkları işin Anayasal bir görev olduğunu savunuyor…
Bu savunma da hayli ilginç ve bir o kadar da gerçek dışıdır.
Çünkü Anayasa’nın sözü edilen 58. maddesi metni aynen şöyledir:
A. GENÇLİĞİN KORUNMASI
Madde 58 - Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
Evet Sayın Hüseyin Çelik bey Anayasa sizlere çok önemli görevler yüklüyor…
Gençleri;
* Müspet ilmin ışığında yetiştireceksiniz!..
* Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yetiştireceksiniz!..
* Ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetiştireceksiniz!..
* Ve bu arada bir de, alkol düşkünlüğü, uyuşturucu kullanımı, suçluluk ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan sakınacaksınız…
* Ve en önemlisi onları cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alacaksınız!..
* Cehalete, ortaçağ karanlığına mahkum etmeyeceksiniz!..
* Aydınlık düşünceli çağdaş insanlar olarak yetiştireceksiniz!..
Haydi iş başına Sayın Hüseyin Bey, görev başına…
Yardımcı olun Sayın Başbakanımıza…
Eğer Anayasamızın sizlere yüklediği sorumluluğun gerçekten idraki içindeyseniz, haydi sıvayın kollarınızı ve Devletimizin, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet değerlerimizin emanet edildiği gençliği, bu nitelikleri kazanacak ve geliştirecek bir biçimde yetiştirin…
4. Murat fermanlarıyla değil!..
Çünkü sözünü ettiğiniz Anayasa maddesi öncelikle bunları yazıyor…
Anlayın!

Önceki ve Sonraki Yazılar