E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

ANITSAL DÖNEM İON TAPINAKLARI

 

ANITSAL DÖNEM İON TAPINAKLARI VE DİDİM APOLLON

TAPINAĞI

GÖRÜLECEK YAPITLAR

1- Faustina Hamamı: Millet’te ayakta kalan başlıca yapıtlardan biridir. Güney agora ile tiyatro arasındadır. Önce bekleme salonu ve bitişiğinde Muza’lar odası yer almaktadır.

2-Stadyum: Tiyatro ile limanın hemen önündedir. Dikdörtgen biçimindedir. Roma dönemi sonlarında 15.000 kişilik idi.

3-Serapis Tapınağı: Dört basamaklı bir merdivenle çıkılan tapınak, dikdörtgen biçimindedir. Beşerden iki dizi sütunla üç nefe ayrılmıştır. Girişteki tavan bölümlerinde tanrı ve muz kabartmaları görülür. Tapınakta, oluklu, dört sütunlu korent başlıkları üzerinde yer alan arşitral (Baştaban),onun üzerinde de, Helois Serapis kabartması bulunan üçgen ye yer almaktadır.

4-Kent Meclisi(Bouleuterion):Güney Agora yakınlarındandır. Tiyatro yapılarını andırır. M.Ö. 2. yüzyıl yapısıdır. Salon, 1.500 kişilik oturma yerine sahipti.

5-Tören Caddesi ve İonik Stoa: Halk meclisi önünden aslanlı limana doğru bir yol uzanmaktadır. 1976 yılında restoras yoluna başlanan bir stoa, tören caddesinin doğusunda yer almaktadır. Bu stoa, arkasından ondokuz dükkânın bulunduğu 35 ionik sütunlu bir sundurmadan bir ibarettir. Bu caddede törenler yapılırdı.

6-Anıtsal Çeşme (Nymphaion): Büyük alanın doğusundadır. M.S.79 yılında imparator Titus zamanında yapılmış bir Roma dönemi yapıdır.20m. Genişliğinde ve 17 m. yüksekliğinde, üç katlı görkemli bir yapıydı. Sütunlar arsında yerleştirilmiş heykellerle doluydu. En alt kattaki eğik Anforalardan ve balık heykellerini ağızlarından sular fışkırırdı.

7-Delpinion: Tanrı Apollon Delpinus’un tapkı yeri, arkaik dönemden beri kutsal bir yerdi. Kalıntıları olan tapınak, Helenistik Çağ’da yapılmış, Roma Çağı’nda da korint düzeninde stoalarla çevrilmişti.

8-Gymnasiony: Kuzey agoranın doğusundadır. Dört basamaklı bir merdiven çıkılır. Büyük bir kapıdan Dor ve İon düzeninde sütunlarla çevrili salonlara girilir. Etrafında beş dersliğin yer aldığı bir avlusu bulunmaktadır.

9-Serapis tapınağı: M.S 300 yılında yapılmış, iki sıralı beşer sütunun meydana getirdiği üç nefli bir yapıdır. Kesme taştan örülmüş düz duvarları daha eski bir tarihe aittir.

10-Bizans kalesi: Tiyatronun yaslandığı tepe üzerine Bizans döneminde yapılmıştır. Korsanlar ve Türkler tarafından da kullanılan kalenin bir kısım surları tiyatro sahnesinin üzerinede inşa edilmiştir. İlk kazılar sırasında tiyatro temizlenirken bunların pek çoğu kaldırılmıştır.

11-Büyük Kilise: M.Ö 3.yüzyıl yapısı ile millatan sonra yüzyıl yapısı bir Heronun temelleri üzerine 534 yılında inşa edilmiş Büyük kilise’nin, üç nefli bir yapı olduğu anlaşılıyor.

* Devam edecek

Önceki ve Sonraki Yazılar