E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Aydın İlindeki Seyahat Acentaları - Turizme Katkı ve Hizmetleri2

 

 

* Önceki sayıdan devam

11) Afhrodisias Antik Kenti, Müzesi, Antik Kültür Kalıntıları.

12) Alabanda ve Alinda Antik kentleri.

13) Pamukkale ve çevresindeki Antik Kentler ve Kültürler.

Bunlara ilaveten istek halinde İzmir Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi ve benzeri yerlere de tanıtım ve gezi turları yapılmaktadır.

Bu kurum ve kuruluşlar ülkemizin geleceği için çok önemli hizmetler üretmektedirler. İlimizde turizm emek yenen bir sektör haline gelmiştir. Burada çalışan personeli, özellikle tur rehberlerini şu konularda çok iyi eğitmek zorundayız:

1- Yörenin Antik Tarihi ve kültürü konusunda

2- Yörenin jeolojik yapısı ve antik coğrafyası konusunda

3- Yabancı dil açısından. Sadece gelen turistlerin dilini bilmek yetmez.

Tanıtacakları küıtürlerin o dillerdeki deyim ve terimleri ile bilimsel ad ve anlatımlarını da bilmeleri gerekmektedir. Bir örnek vermek istiyorum:

Milet Antik Kentini gezmeye gelen turistler, "Lâde Leniz Savaflı"nı ve savaşın olduğu yeri soruyorlar. Okudukları antik çağdaki coğrafyanın zıddı bir ortam görünce flaflırıyorlar. Onlara bu flaflkınlıklarını giderecek Büyük Menderes'in getirip doldurduğu ovayı ve Batnaz Tepeleri'nin o dönemde Lade adası olduğunu anlatabilecek güç ve yetenekte olmaları gerekir. Aksi halde onları ikna etmek mümkün değildir.

4- Antik dönem Yunan Mitolojisini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü İon sanatı, Yunan Mitoloji ve Kültürü üzerine inşa edilmiştir.

KUşADASl'NDA BULUNAN TURİZM AMAÇLI SEYAHAT ACENTALARI

İlk seyahat acentasını, I959 yılında "Akdeniz" adı ile rahmetli Naci AKDOĞAN kurmufltur. Naci AKDOĞAN Kuşadası'nda birçok kurum ve kuruluşa önderlik etmiştir. Özel Naci Akdoğan Lisesi'de buna en güzel örnektir. İlk kurduğu "Akdeniz Gemi ve Turizm Acantası"nı bir anısında şöyle anlatıyor:

"-Ben 1959 yılında Kuşadası’na turist getiren bir Yunan Seyahat Acentası sahibi ve Gümrük Müdürü aracılığı ile tanıfltım. Bizden Kuşadası'na gelen turistlere Efes'i ve diğer antik kentleri gezdirmemizi istiyorlardı. ‹flimiz, gemiden gurubu almak, Kuşatası ve çevresini gezdirdikten sonra, onları tekrar gemiye bindirmek olacaktı. Bu iş aklıma yattı. O zamanki Kuşadası Belediyesi'nin altında bulunan Akteniz Gemi ve Turizm Acentasını kurdum.

Ben çocukluğumdan beri denizi severim. Her zaman bir teknem olmuştur.

Bunu bilen gümrük müdürü, benim bu işi yapabileceğime inandığı için bana telefon ederek konuyu anlattı. Önce red, sonra ikna olup kabul ettim."

Bu bakımdan Naci Bey'i bu işin Kuşadası’nda ilk Piri sayıyor, kendisine Tanrı’dan rahmet diliyor ve burada minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

Kuşadası’nda bulunan bafllıca turizm Acentaları şunlardır:

Acentanın Kategorisi: 1997 Yılında Adedi

A Geçici 21

A Grubu 49

A Grubu şube 36

B Grubu 1

C Grubu 9

Rent acar 44

Yatçılık Acentaları 15 * Devam edecek...

Önceki ve Sonraki Yazılar