Bağkurluların Primleri Düşüyor:

Bugüne kadar uygulanmakta olan 24 basamaklı gelir tablosuna göre prim ödeme ve bu basamaklara göre emekli aylığı hesaplama uygulaması 5510 sayılı yasa ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sona erdiriliyor.

 

            Mevcut yasayla Bağ-Kur’lular, bulundukları gelir basamaklarına göre yüzde 20 oranında emeklilik ve yüzde 20 oranında sağlık primi olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında prim ödemektedirler. Örneğin; 10. basamak prim kazanç tutarı 656,06 YTL olarak tespit edilmiş olup, bunun üzerinden toplam (656,06 YTL x %40) 262,42 YTL bağkur primi ödenmektedir.

 

Ne kadar gelir, o kadar prim.

 

            Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5510 sayılı yasanın 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girecek 81. maddesi ile, 4/b kapsamındaki (Bağkurlular) sigortalıların ödeyeceği prim oranı, işin tehlikesine bağlı olarak beyan edecekleri kazancın yüzde 33,5’i ile yüzde 39’u arasında olacaktır. Beyan edilecek kazanç, asgari ücretin alt sınırı ile üst sınırı arasında olacak; ve işverenin yanında çalıştırdığı sigortalının en yüksek kazancından aşağı olamayacaktır.

01/10/2008 Tarihinde İtibaren

PRİM TÜRÜ - YÜZDESİ

ALT SINIR 638,70 YTL

ÜST SINIR 4.151,55 YTL

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi % 20

127,74 YTL

830,31 YTL

Kısa vadeli sigorta kolları primi %1-%6,5

6,39 YTL

41,52 YTL

41,52 YTL

269,85 YTL

Genel sağlık sigortası primi %12,5

79,84 YTL

518,94 YTL

TOPLAM

213,97 YTL

249,10 YTL

1.390,77 YTL

1.619,10 YTL

 

Tabloda da görüldüğü gibi 213,97 YTL ile 1.619,10 YTL arasında prim ödenebilecektir.

 

Reformun bağkurlulara getirilerinin bazılarını tekrar hatırlatmak istiyorum.

 

Konu

Mevcut Durum

Getirilen Yenilik

Sağlıktan Yararlanma

İlk tescilde 240 gün, yeniden

sigortalılıkta 120 gün prim ödenmiş olması gerekir

- 30 gün prim yeterli

Sağlıktan Yararlanma

(Prim Borcu)

1 gün dahi borcu varsa

sağlıktan yararlanamıyor

- 60 gün borcu olanlar sağlıktan yararlanacak

- Acil haller ve is kazalarında prim borcu şartı aranmayacak

18 Yasından Küçük

Çocukların Sağlıktan

Yararlanması

Bağ-Kur’lunun borcu varsa,

Çocuk sağlıktan yararlanamaz.

- 18 yaş altı vatandaşlar GSS’den şartsız yararlanacak.

Geçici İş Göremezlik

Ödeneği

Düzenleme yok

-İş kazası, meslek hastalığı ile analık durumlarında

-Yatarak tedavi süresince

-Prime esas günlük kazancın yarısı

Evlenme Ödeneği

Düzenleme yok

- Hak sahibi yetim kız çocuklarına aylığının 2 yıllık tutarı kadar

Önceki ve Sonraki Yazılar