E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

BAŞKAN HAKLI OLARAK BİR BEŞ YIL DAHA İSTİYOR

 

 

* Önceki sayıdan devam


SÖKE BELEDİYESİNİN

GELİR VE GİDERLERİ

Belediyemizin gelir kaynakları şunlardır;

Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Haberleşme vergisi Elektrik-Havagazı Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Bina inşaat Harcı, İşgaliye Harcı, İşyeri Açma İzin Harcı, Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı, Tatil Gün. Çal. Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı, Toptancı Hal işgaliyesi imar ile ilgili Harçlar, Diğer Harçlar, Başka Yerde Sınışandırılamayan Harçlar, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış, Muayene, denetim ve kontrol Ücreti, Çevre ve Esenlik Hizmetleri, Ekonomik Hizmetlere ilişkin Gelirler, Sağlık Hizmetlerine ilişkin Gelirler, Su Hizmetlerine ilişkin Gelirler, Ulaştırma Hizmetlerine ilişkin Gelirler, Diğer Hizmet Gelirleri, Numaralama Gelirleri, Kira Gelirleri, Taşınır Kira Gelirleri, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülk Gelirleri Fonlardan Alınan Yardımlar, Şartsız Yardımlar, Faiz Gelirleri, Merkezi idare Vergi Gelirleri Kanalizasyon Harç. Kat. Payı, Su Tesisleri Harcamalarına Kat.Pay.Yol Harc.Katllım Payı, Maden işlet. Alınan Belediye Paylar, Diğer Paylar, Diğer idari Para Cezaları, Vergi ve Diğer Amme Alacaklar, Diğer Vergi Cezaları, Kişilerden Alacaklar, Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler, Diğer Çeşitli Gelirlerdir.

Yıllara göre gelirlerimiz;

Belediyemizin 2008 yılı sonu ve diğer yıllara sarkacak resmi kurumlara borcu yoktur. Sadece

iller bankasına proje karşılığı (Harikalar Dünyası) alınan ve KUŞATAK projesi kapsamında aylık ödemeler şeklinde toplam borç 5.500.086,00 YTL. Başkanın adaylığını açıkladığı günkü basın toplantısından alabildiğim notlar bu kadar. İleride başkanın yeniden seçilmesi durumunda "SÖKE İÇİN KAZANDIRACA⁄I MEGA PROJELERİ" tanıtacağız.


Önceki ve Sonraki Yazılar