E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Bizleri TBMM’de kimler temsil ediyor?

 

 

Kentimizin tanınmış avukatlarıından ve gazetemizinde Fahri Hukuk Müşavirleri’nden biri olan sayın Mustafa Açıcı’nın yazılarını zevkle okurum.   

 

Bir aydın hukukçu olan Açıcı, zaman zaman insanları düşündüren, gerçekleri yansıtan, çok güzel yazılar üretiyor. Bunlardan birini de biraz kapalı anlatsa da, 20 Haziran 2007 tarihli yazısı “Vay Ülkemin Haline” Türkiye gerçeğini ortaya koymaktadır. Onun düşlerde konuştuukları, bizlerin gerçekte “YAZMAK İSTEYİPTE, YAZAMADIKLARIMIZIN” yansımalarıdır.

 

Sayın Açıcı, yazısının bir bölümünde, diyor ki, “gidenlerin ardından gelmeye aday adayı olanlara, ya da adaylıkları kesinleşenlere baktığımızda, gidecek olanlarla, gelecek olanlar arasında hiçbir farkın olmayacağı daha şimdiden belli olmaya başladı” Hepimiz bu oluşumları adım adım izliyor, kimlerin, kimleri niçin aday yaptıklarını görüyoruz. Burada izlenen yol, ulaşılacak hedef, “millet ve vatan çıkarları” değil, “kimlerle nasıl oy alır ve nasıl iktidar olurum” hesaplarıdır. Doğru ve yerinde bir tespit.

 

Açıcı arkadaşımız, çok kişinin mantığını, felsefesini anlayamayacağı bir anlayışı ise, ustaca bir kurguyla şöyle veriyor; “Demokrat Parti’de buluşan sağın iki partisinin bir başkanı mücadeleye Menderes’in kaldığı yerden başlayacağına ilişkin beyan vermektedir. Menderes nerede kalmıştı biliyor musuunuz?” gerisini yazısından okuyun.

 

Türkiye, tarihe inerek, “sen bunu, o onu” dedilerle bir yerlere varamaz ve yerinde sayar. Ancak, ülkede kavgalar, partizanca davranışlar çoğalır. Oysa amaç bu değil. Mustafa Açıcı gibi, benim gibi yazarların davası ve amacı, “senlik-benlik” değildir. Bizlerin davası demokrasi davası, ulusal bütünlük davası, hak ve eşitlik, özgürlük, Atatürk’ün izinde bilinçli yürümek davasıdır. Bu dava, çıkarlardan, benliklerden, aç gözlülükten silkinip, sıyrılmakla gerçekleşir. Aydın ve ileri görüşlü insanların çoğalmasıyla güçlenir. Yüce meclise, gerçekten yüce insanların girdiği zamanlarda gerçekleşir. Yıllardan beri Türkiye’yi birbirine yakın kafa ve zihniyetler yönetti. Hemen hemen her dönemde meclise aynı kişiler gitti. Şimdi de farklı kişiler değil, benzerleri gidecek. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hidrojen ve oksijen atomlarından altın elde etmeye. Siz ne kadar uğraşsanız  da, sonuçta ancak bu atomlarla su elde edersiniz. Uğraş boşadır.

 

22. dönem milletvekilleri hakkında çeşitli faktörlere göre istatistiki bilgileri buradan halkımızın öğrenmesi açısından veriyoruz. Bu tablolar, seçim sonrası nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.

 

22. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERE GÖRE BİLGİLER

 

1- Sayısal Dağılım

 

7 Şubat 2003 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partilere mensup milletvekilleri ile bağımsız milletvekillerinin sayısal dağılımı- (Yüksek Seçim kurulunun 8.12.2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, Siirt İli seçim çevresinde yapılan seçim iptal edildiğinden, Siirt Milletvekilleri bu yazıda yer almamıştır)

 

TABLO - 1

 

Üye Tam Sayısı: 550

 

Mevcut Üye Sayısı : 547

 

TABLO - 2

 

Siyasi Partinin Adı                      Erkek       Kadın     Toplam

 

Adalet ve Kalkınma Partisi         349            13           362

 

Cumhuriyet Halk Partisi                  166             11           177

 

Doğru Yol Partisi                      2              -               2

 

Bağımsızlar                                  6              -               6

 

GENEL TOPLAM                              523             24           547

 

 

2- Yasama Organlarında Daha Önceki Dönemlerde Görev Yapan Milletvekillerinin Sıfatları İtibariyle Dağılımı

 

TABLO - 3

 

a) Milletvekili                                      106

 

b) Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi      1

 

TOPLAM                                               107

 

 

3- Milletvekillerinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

 

TABLO - 4

 

Yüksek (Fakülte, Akademi ve Yüksekokul)        488

 

Lise ve Dengi Okul                                           39

 

Ortaokul                                                     12

 

İlkokul                                                              8

 

TOPLAM                                                     547

 

 

4- Akademik Kariyeri Olan Milletvekillerinin Unvanları İtibariyle Dağılımı

 

TABLO - 5

 

Profesör                42

 

Doçent                  11

 

Yardımcı Doçent   3

 

Doktora                 27

 

Master                  72                                 * Devam Edecek

 

Önceki ve Sonraki Yazılar