E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

BU İŞ ÖYLE YALNIZ GAZETELERE DEMEÇ VERMEKLE OLMUYOR. GERÇEKTE UYGULAM

3 Haziran 2015 Çarşamba tarihli  “SÖKE GERÇEK GAZETESİ” nde, “SÖKE ÜNİVERSİTENE VE FAKÜLTENE SAHİP ÇIK!” başlığı ile bir kampanya başlatılıyor şeklinde, manşetten haber çıktı. Deneyimli ve usta gazeteci Arif Akçay’ın yaptığı bu haberi, Söke’de örgütlü olan demokratik kitle örgütlerinden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, DİSK, Eğitim- Sen, Eğitim-İş, Emekli-Sen ve Alevi Kültür Derneği’nin oluşturdukları “EMEK, KÜLTÜR VE SANAT PLATFORMU” ortak olarak vermişler. Gündemde olan,  “SÖKE MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ”nin inşaatının bitirilerek, 2015-2016 öğretim yılında eğitim ve öğretime açılması amacı ile YÖK’e teslim edilmesine çalışmak. Bunun gerçekleşmesi içinde yeni kaynaklara ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi yapılmışlar ve yapılacakların hepsi şimdiye kadar hayır  sever vatandaşlarımızın bağış ve katkıları ile yapıldı. Bir de başta belediye olmak üzere odalarımızın çok önemli katkıları oldu. Bu ortak platformun bu açıdan çağrısı hem önemli ve hemde yerinde bir uyarıdır. Ama sadece bu iş demeç vermekle olmaz, kampanyayı başlatıp uygulamaya  da  koymak gerekiyor ki halkımıza bir örnek olsun. Bunun için ise öyle fazla bir zamanımız yok. Burada önemli olan en kısa zamanda, uygun bir yolla halka giderek herkesten gücü oranında bir destek almak. Bu da eline makbuz alarak, eli boş gitmekle olmaz. Öyle olacak ki, hem vatandaşın parasını alacaksın ve hem de ona kalıcı bir armağan bırakacaksın. Bu yol bağış toplamada daha mantıklı ve geçerlidir.
Bazen bu tür katkı sağlamak için yemekler düzenlenir, geziler plânlanır, bazen de bir ürün tanıtılır ve bağış toplanacak kurum adına satış yapılarak para toplanır. Bu tür bağışlar iki yolla toplanıyor. Birincisi vasıtasız bağışlar. Hayır sever vatandaş hiçbir öneri ve vasıta beklemeden bağış yapılacak kurumun başkanına gider, dilediği bağışı yapar ve makbuzunu alır. Bu zaten gönüllü ve vasıtasız bir bağıştır. Aracı veya dilekçi bulunmaz. İkinci tür bağışlar ise bir aracı veya dilekçi ricası ile olur. Kurum bir ürünü tanıtarak bağışçıya sunar ve ondan elde edilecek paranın nereye kullanılacağını açıklar. Bağışı yapacak olan ise gücü oranında, gönüllü olarak ya katılır ve bu bağışı kabul eder ya da red eder. Bu onun rızasına ve gönüllü desteğine kalmıştır ve zorlama yoktur. Çağımızda bu yöntemle küçük katkılarına rağmen büyük meblağlar toplanmaktadır. Benim Söke Eğitim Vakfına ve ortak demeci veren Demokratik Kitle Örgütleri Ortak Platformuna önerim bu yöntemle çalışmaya hemen başlamalarıdır.
ÖNERİM ŞUDUR
2015 yılı bilindiği gibi, “ÇANAKKALE ZAFERİMİZ’İN 100., SARIKAMIŞ FELAKETİMİZ’İN DE YİNE 100. YIL DÖNÜMÜDÜR. Bu millet, bu iki savaşta 350 bin evladını bu vatan için şehit verdi. Bugünkü varlığımızın ve vatanımızın sebebi bu atalarımızın mübarek kanlarıdır. Onlar o yıllarda bu topraklar üzerinde severek ölümü göze almayıp, bu toprakları mübarek kanları ile sulamasaydılar şimdi bizler olmayacaktık. İşte onları ulusça anmak, onlara karşı saygılarımızı ifade etmek üzere iki kitap çıkardım. Birincisi, “Yıl Dönümünün 100. Yılında Çanakkale Zaferini Saygı ile anıyoruz.” İkincisi ise, “Yıl Dönümünün 100. Yılında Sarıkamış Harekâtı ve Ötesi”.  Bu iki kitabımın satışından elde edilecek olan hasılatın yüzde otuzunu Söke Eğitim Vakfına bağış yapıyorum. Bu iki kitabın takım halinde satış bedeli 50 TL. dir. Hasılat şöyle paylaşılacaktır:
1-Matbaaya baskı ve kağıt payı    % 50        25.00 TL.
2-Yayınevi masrafları payı        % 10          5.00 TL.
3-Vergi ve nakliye payı                  % 10          5.00 TL.
4-Eğitim Vakfına kalan pay        % 30        15.00 TL.
                    _______________________
5- Satış Bedeli                     50.00TL.  

     Eğer bu platform Söke Eğitim Vakfı Başkanlığı ve Yönetim Kurlu ile bu konuda işbirliği yapar, bir bağış kampanyası başlatır ve uygulamaya koyarsa bu iki kitaptan birinci kampanyaya 1000 takım kitap vereceğim. Kitaplar basılmış ve dağıtıma hazır durumdadır. Örnekleri vakıf başkanımız olan  Kaymakamımız  Sayın Mehmet Demirezer’ in makamında ve bende vardır. İsteyen herkes göre bilir. Eğer bu iş tutarda, işe yararsa 2. Kampanya için de 1000 takım basar veririz. Bu ikinci baskıda vakfın payı net % 40 olur. Yani bir takım kitapta vakıfa 20 TL. net kalır. Bu bağış istemek için bir vasıtadır. Aslında bu kitapları sunduğumuz çok esnaf, şahıs ve kurum 50 lira yerine çoğunluğu daha fazla verecektir. Öyle sanıyorum ki bu kampanya ciddi bir surette benimsenir, esnaflar, bürolar, bankalar, odalar, dernekler, Kooperatifler, Şirketler, fabrikalar Söke genelinde taranırsa on gün içinde 500 bin TL.’lik bir katkı sağlanır. Bu da az bir meblağ değildir. Çünkü Söke Potansiyel kaynakları çok güçlü ve yüksek olan bir kenttir. Şimdiye kadar biz vakıf adına böyle bir organizasyonla halkımıza gitmedik. Şimdi gidersek bizleri boş çıkartmayacağını ve hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyoruz. Bu kitaplarla gitmesek te bize bu desteği yaparlar. Ama eli boş gitmektense çam sakızı, çoban armağanı böyle bir hediye ile gitmek daha anlamlı olur kanısındayım. Çünkü bu iki kitap öyle an gelir ki para ile bulunmaz. Benden başka kurum ve dernekler istemesine rağmen ben Söke Eğitim Vakfı Başkanımız kaymakam Sayın Mehmet Demirezer’e söz verdiğim için başkalarına toplu halde vermiyorum.
Biz bu işe daha önce başlayacaktık. Ancak Sarıkamış kitabımız daha yeni yayınlandı. Gecikmemizin ana nedeni bu idi. Bir de seçim ortamında idik. Bazıları, “Bu bir seçim malzemesi mi?” demesinler diye, özellikle seçim sonunu bekledik. Bu kampanya vakfa ve kampanyaya katılacak olanlara hiçbir maddi sıkıntı ve yük getirmiyor. Devletin vergisine engel olmuyor. Biz faturalı iş yapıyor ve vergilerini, nakliye giderlerini üsleniyoruz. Vakfa sadece ekibini kurup, tanıtım ve satışa başlaması yetiyor. Sattıkları kadar, toplu olarak resmi fatura da kesilecek. Satamadıkları ise bize geri iade edilecek.
Şimdi demeci veren Demokratik Kitle Örgütleri Başkanlarına sesleniyorum. Bu işte var mısınız, yok musunuz? Varsanız Söke Eğitim Vakfına başvurun, kampanyayı başlatın ve oradan makbuzlarınızla birlikte kitaplarınızı alarak işe başlayın. Tutarsa devam edelim, tutmaz ise vaz geçeriz. Bizi zorlayan yok ya! Her kurum, kendi mensuplarına, tanıdık ve bildiklerine yüzer tane satsa birinci haftada bin takım satılır. Buda isterlerse olmayacak bir şey değildir. Onlar yapmaz ise biz vakıfla yine yolumuza devam edeceğiz.
Ensar Turgut Tekin Tel: 0 256 518 78 65

Önceki ve Sonraki Yazılar