E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

DÜNYA MİRASINDA TÜRKİYE

 

 

Aydın ili, Cumhuriyet Dönemi'nde, en çok bakan veren bir il olarak tanınır. Hemen hemen her hükümette bir veya birkaç bakan ile ülkemize hizmet etmiştir. Başbakan, başbakan yardımcısı, TBMM Başkanı ve birçok bakanlıkta Aydınlı parlementerlerimiz görev yapmış, sadece Aydın'a değil, bütün ülkemize çeşitli alanlarda hizmet etmişlerdir.

Erdoğan Hükümeti'nde de, bundan önceki hükümetin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini, değerli bir yönetici olan Sayın Atilla Koç yürütmüştür. Aydın'a olduğu kadar, ülkemize ve Dünya Kültür Mirasına da önemli katkılarda bulunmuş bir bakanımızdır. 2006 yılında hazırlanıp, basılan "DÜNYA MİRASlNDA TÜRKİYE" adlı yapıt, buna en güzel bir örnektir. Sayın bakanın döneminde ve ondan sonrasında da çok güzel kitaplar hazırlanıp basıldı. Bunlar bizim için bir övünç kaynağıdır. Keşke sayın bakanımız, T.C. Kültür ve Turizim Bakanlığı görevine bu dönemde devam etseydi.

Dünya Mirasında Türkiye, nitelikleri açısından çok daha fazlasına sahip olmasına rağmen, Türkiye şu anda ~ESEO Dünya Mirası Listesi'nde dokuz yer ile temsil edilmektedir .On altı yer ise 2000 ~ınaylanan geçici listede yer almıştır. Bunlar önümüzdeki yıllarda Dünya Mirası adaylığı için UNESCO'ya sunulmuştur.

2006 tarihinde hazırlanıp "DÜNYA MİRASlNDA TÜRKİYE" adı ile bütün kütüphanelerimize ulaştırılan çok kaliteli bu yapıtta,"Türkiye'den Kültürel İstanbul'un Tarihi Alanları, Hitit Başkenti Hattuşaş, Safranbolu, Divriği Ulu Cami, ve Darüşşifası, Nemrut Dağı, Ksanthos-Letoon, Troia-ya da hem kültürel,hem de doğal Kapadokya ve Pamukkale üstün evrensel değerleri nedeniyle UNESCO Dünya Mirası unvanına layık görülmüş dokuz alanı, uzman yazarların kaleminden ve usta fotoğrafçıların objektiflerinden tanıtılmıştır. Bu konudaki en kapsamlı kitap olduğunu söylemek gerçekten abartılı olmayacaktır. Namık Kemal Zeybek ve Turgut Özal döneminde başlatılan bu kaliteli ve kapsamlı yayınlar, daha güzelleşerek devam etmektedir. Böylece hem kütüphanelerimiz zenginleşiyor ve hemde kültür miraslarımız yerli ve yabancılara tanıtılıyor. Ben şuna inanıyorum ki, birgün bu listeye Efes, Didim ApolIon Tapınağı, Dilek Yarımadası Ulusal Parkı, Afrodisyas'ta katılacaktır.

Şimdi yapıtın değerini belirten, sayın bakanımıza ait "ÖNSÖZ" ü okumanıza sunuyorum:

Önsöz

Toplumsal kalkınmanın yolunun kültürel kalkınmadan geçtigi kaçınılmaz bir gerçektir. Kültürler arası iletişim ve etkileşimin yoğun yaşandığı küreselleşen dünyamızda, toplumların yapacağı atılım da bu gerçege bağlıdır.

Yaşadığımız yeni bin yıl, düşüncede, bilim ve kültürde katma değer yaratamayan toplumların atılım yapma potansiyelini de kaybettigi, küreselleşen dünyada eriyip yok olmaya doğru gittiği bir dönem olacaktır.

Kurumlarımız değer üreten kurumlar haline geldikçe, düşüncenin önündeki engeller aşıldıkça, kurumlarla bireylerin etkileşimi arttıkça, düşünsel birikimin ekonomik birikim kadar hayati öneme sahip olduğu genel kabule dönüştükçe ve hepsinden önemlisi bu yaklaşım bir toplumsal irade biçimini aldıkça, toplum olarak hedeflerimize daha hızlı ve daha kolay ulaşacağız.

İhtiyaç duydugumuz şey kültürel değerlerimizin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak çalışmaların yapılmasıdır. Emek, zaman ve ekip çalışması gerektiren eserler, eksiklikleri hissedilmesine rağmen genellikle hep göz ardı edilmişlerdir. Bireysel çabaların ötesine geçemeyen çalışmaları kolektif çalışmalarla aşmak gerekmektedir.

Bu bakış açısıyla hazırlanan "Dünya Mirasında Türkiye" kitabı UNESCO kriterlerine göre ülkemizin küıtürel ve dogal değerler bakımından üstün evrensel nitelik taşıyan dokuz beldesini tanıtmaktadır. UNESCO Dünya Mirası unvanını taşıyan bu yerler ülkemizin arkeolojik, tarihi ve dogal zenginliğinin bir seçkisidir adeta. İstanbul'un Tarihi Alanları'ndan Kapadokya Kaya Kiliseleri'ne, Divriği Ulu Cami'den Troia Arkeolojik Kenti'ne uzanan bu seçki yaşadığımız toprakların kültürel zenginliğinin, yaratıcılığının ve dünya uygarlığına katkılarının kanıtıdır. Bu eserin üstün kültürel ve dogal değerlerimizin tanınmasına ve korunmasına büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Kitaba emeği geçen herkesi kutluyorum ve UNESCO Dünya Mirasını tanıtan üç bin CD'yi kitapla birlikte vermemizi sağlayan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na destekleri için şükranlarımı sunuyorum.

Hedefimiz, okuyan, düşünen ve üreten bireylerin oluşturduğu; kendi değerleriyle tanışık ve barışık bir topluma kavuşmak ve kültürel birikimimizi ülkemiz dışındaki geniş kitlelerle tanıştırarak evrensel kültür içerisindeki mutena yerimizi almaktır.

Atilla Koç

Kültür ve Turizm Bakanı

Önceki ve Sonraki Yazılar