EFT POS YAZARKASA KULLANMA MECBURİYETİ BAŞLIYOR.

KDV mükelleflerinin yazarkasa kullanma mecburiyetleri 3100 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre öteden beri yazarkasa kullanan mükelleflerin kullandıkları yazarkasalarda bir takım fonksiyonel değişiklikler yapılmış ve "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" adıyla pos özellikleri bulunan cihazlar kullanılmaya başlanacaktır. 3100 Sy. Kanunun 69 ve 70 seri no'lu tebliğler ile yeni cihazların teknik ve fonksiyonel özellikleri belirtilmiş, şu anda kullanılan yazarkasaların durumu hakkında bilgi verilmiştir. 15/06/2013 tarihinde 426 sıra no'lu VUK Genel Tebliği ile de yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar belirtilmiştir. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

TARİHİ

AÇIKLAMA

01 Temmuz 2013

 

Faaliyetlerinde seyyar (mobil) EFT-POS cihazı kullanan, kapıda ödeme alan, hizmeti ayağa götüren ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 01.07.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan kullanmak zorundadırlar.

Cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (01.07.2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde 30.09.2013 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır.

31 Aralık 2013

Mevcut kullanılan ödeme kaydedici cihazlar, 31.12.2013 tarihine kadar onaylanabilecektir.

01 Ocak 2014

01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmaya başlayacaklardır.

31 Aralık 2015

Mükellefler, mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.

01 Ocak 2016

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır.  3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür.

Cezai Yaptırım

15.06 2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri ya da ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

Buna göre, getirilen zorunluluğa uymayan;

·           Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında (2013 yılı için) 1.200 TL,

·           İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  (2013 yılı için) 600 TL,

·           Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında (2013 yılı için) 300 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar