EFT POS YAZARKASA KULLANMA MECBURİYETİ 01 EKİM 2013'E UZATILDI.

29.06.2013 Tarihli ve 28692 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 427 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş süresi uzatıldı. Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak zorunda olan KDV mükelleflerinden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin, 1 Temmuz'dan itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu 1 Ekim 2013'e uzatıldı.

                ÖKC kullanmak zorunda olan KDV mükelleflerinden, faaliyetlerinde seyyar (mobil) EFT-POS cihazı kullanan, kapıda ödeme alan, hizmeti ayağa götüren vb. tüm işletmeler yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan kullanmak zorundadırlar. Lokanta işletmesi gibi işyerlerinin içerisinde masada ödeme almak için kullanılan mobil pos cihazları, masaüstü pos cihazları ile değiştirerek bu mecburiyet kapsamından çıkabilirler. Market işletmeleri daha önce böyle bir mecburiyet olmadan önce kullandığı mobil pos cihazlarını yine  masaüstü pos cihazları ile değiştirerek bu mecburiyet kapsamından çıkabilirler. Örnekler çeşitlendirilebilir. Diğer yandan, yolda kalan araca servis hizmeti ve yedek parça satışı yapan bir oto tamircisi ödemesini mobil pos cihazı ile alıyorsa; veterinerlik hizmeti ile birlikte ilaç satışı yapan bir veterinerin yaptığı hizmet ve satış sonucunda yine ödemesini mobil pos cihazı ile alıyorsa; su, tüp satan işletmeler ile lokanta gibi ödemesini mobil pos cihazı ile alan işletmeler 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil pos cihazı kullanmak zorundadırlar. Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler  01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan kullanmak zorundadırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yeni tebliğe göre kullanılmasına ilişkin kademeli geçiş aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

TARİHİ

AÇIKLAMA

01 Ekim 2013

 

Faaliyetlerinde seyyar (mobil) EFT-POS cihazı kullanan, kapıda ödeme alan, hizmeti ayağa götüren ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan kullanmak zorundadırlar.

Cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (01.10.2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde 31.12.2013 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır.

31 Aralık 2013

Mevcut kullanılan ödeme kaydedici cihazlar, 31.12.2013 tarihine kadar onaylanabilecektir.

01 Ocak 2014

01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmaya başlayacaklardır.

31 Aralık 2015

Mükellefler, mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.

01 Ocak 2016

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır.  3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür.

                VUK Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri ya da ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinde yer alan cezai hükümlerin uygulanacağı unutulmamalıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar