Elden Kira Ödemeye Son!

Maliye Bakanlığı, 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle ispatına ilişkin düzenleme getirdi. Tebliğ ile ilgili açıklamalar uzun süre medyada anlatıldı. Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz da Aydın genelinde bulunan konut ve işyeri sahipleri ile işyeri kiracılarını her hangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için uyardı. Yürürlüğe girecek olan tebliğe göre:

 

-Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

           

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların,

           

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle ispat edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

Peki ispat edemezsek ne olur?

 

            VUK’un mükerrer 355. maddesine göre 2008 yılı için;

 

- Birinci sınıf mükellefiyete tabi olan tüccarlar ile doktor, avukat, muhasebeci ve mühendis gibi serbest meslek erbabı olanlara 1.490 YTL’den,

           

- İkinci sınıf mükellefiyete yani işletme defterine tabi olan bakkal, kasap, lokanta, kahvehane işletmecisi gibi tüccarlara, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenlere 680 YTL’den,


- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 YTL’den


az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’i tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir. VUK’un mükerrer 355. maddesi her bir işlem için dediğinden kiralarını aylık olarak ödeyenler, bu cezalarla her ay için ayrı ayrı muhatap olacaklardır.

 

            İlerleyen zamanlarda bu cezalarla muhatap olmamak için, tebliğe uyulması büyük önem taşımaktadır. 

Önceki ve Sonraki Yazılar