E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Fotoğraf sanatçısı Zeki Kemiklioğlu ve siteleri

* Dünkü sayıdan devam

 

Bugün Aydın'da kıyı ve ören yerler turizme açıkken, Beşparmak Dağları gibi şahikalar ne yazık ki sessiz ve sedasız bekliyor.

 

Şimdi Kemiklioğlu'nun objektifinden Beşparmak Dağları'nın büyülü güzelliklerini birlikte görelim. Gizemli kaleler, masalar, kaya üzerindeki dev çamlar sanki ilkçağ tanrılarından kalmış dev yapıtlardır. Mitolojinin Zeus'ü, Apollon'u, Posedion'u, Artemis'i, Hera'sı, Afrodit'i, Atena'sı, Olimpus Dağı'nda değilde Beşparmaklar'da yaşamışlar. Çoban Endimiyon ile Ay Tanrıçası Selene'nin buğulu aşkı, büyülü kavalı hala yaşar gibi.

 

Başka ülkelerde dağ turizmi gelişmiştir. Turistler, vahşi ve doğanın harikalarını seviyorlar. Kemiklioğlu'nun çalışmaları, bizim dağ varlıklarımız için çok güzel örnekler sunmaktadır. Bu dağlar, tarih, yalçın doğu kokuyor. İşte örnekler:

 

Dağlar, Ormanlar ve Yaylalar:

 

Aydın ili için; "Dağlarından yağ, ovasından bal akar" derler. Bu deyim gerçekten doğrudur. Biz buna dağı da, ovası da, kıyısı da cennettir diyoruz. Ilık ve yağışlı geçen kış mevsimi fazla don ve soğuk olmadığından bu dağlara çok güçlü bitki türleri hakimiyeti sağlamıştır. Dağların florası, özellikle çam, meşe, pıhnar, kestane, defne ormanlarıdır.

 

Zaten Aydın İli'nin 251.840 ha.rı ormandır. Bu il topraklarının %32'sini kaplar. Aydın İli'nin kuzeyinde ve güneyindeki sıradağlar belli bir yüksekliğe kadar zeytinlik, ondan yukarıları ormanlarla kaplıdır.

 

Aydın İli'nin en manzaralı dağları Beşparmak Dağları'dır. Bu dağlarda insan eli değmemiş doğal kaya manzaralrı ve görüntüleri vardır. "İlimizin dağları bölümünde değindiğimiz gibi bu dağların turizme açılması yararlı olacaktır.

 

Söke'nin Çavdar Köyü yakınlarında Beşparmak Dağları çamlarla kucaklaşır. Kayalar, çamları besler. İnsan görmese inanamaz. Ama bir gerçek ki, kayalar üzerinde çam ağaçları yetişmiş. Yazın kurağına, bu yanıp yakılan kayalara rağmen bu çamları o kayalar arasında besleyip, büyüten güç nedir?

 

Vadiye çöke sise rağmen, yukarılarda güneş ile çamlar ve kayalar kucaklaşmış. Bu çamlar kayalara kazık gibi gömülüp girmişler. Kilometre karelerce bu kayalık alanlar sürüp gidiyor. Bunları gezip görmek, insanı düşündürüyor. Jeolojik dönemlere ait kalıntı ve bulguları bu dağlarda görmek mümkündür. Dağlarda Anadolu Parsı, dağ keçileri, alageyik, yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, tavşan gibi yaban hayvanları yaşıyor. Ayrıca bu dağlarda derisi gayet güzel olan ve çanta yapımında kullanılan, boyları iki metreden daha uzun olan kara yılan ve diğer yılan türleri de vardır.      * Devam edecek

 

Önceki ve Sonraki Yazılar