GAYRIK YETER!..

Siyaset, ülkenin geleceğine bir tuğla olsun koyabilmek için harcanan özverili emeğin yolu ve yönteminin adıdır.
Siyaset, siyasetçinin sadece kendi geleceğine yaptığı bir yatırım değildir.
Siyaset fikir işidir; üretme, yaratma, direnme ve ortaya konan gerçekleri hayatın içine yerleştirme; gerçekleştirme işidir.
Siyaset; çıkar odaklı bir köşe kapmaca, kulis, dedikodu, adam kayırma üçgeninde, şapkadan tavşan çıkartma hokkabazlığı hiç değildir.
Siyaset ülke için yapılır; vatan için, halk için, emeğin yüceliği için, bağımsızlık ve Cumhuriyet değerlerini savunmak için yapılır.
Siyaset; rant için, avanta, cukka, gelecek umudu ve çıkar ortaklığı için yapılmaz.
Vatan için yapılan siyaset vatanseverliktir.
Bu uğraşın tersine yönlenen her türlü eylem ise, vatan ihanetidir.
Çünkü çoğu zaman kamunun menfaati, kişinin çıkarları ile ters düşer.
İşte onun için ihraç malı zeytinyağına yabancı maddeler karıştırmak vatan ihanetidir.
İşte onun için, memleket tehlikeye düşmedikçe savaş çığırtkanlığı yapmak ülkenin çıkarlarına yan basmaktır.
Ve işte onun için küçük bir zümrenin çıkarlarını, tüm ulusun çıkarlarının önünde tutmak bağnazlıktır, sömürücülüktür, işbirlikçi yalakalıktır.
Hudutları savunmak ulusalcılıktır, milliciliktir.
Hudutları delik deşik etmek bölücülüktür, ayrımcılıktır.
Hasılı... Yani sözün özü, ulusun çıkarlarının savunucusu olmak gerek. 
Adaletten yana olmak, dış tehditlere karşı bağımsızlık bayrağını yere düşürmemek gerek...
Onun bunun omzuna basarak bir yerlere tırmanmaya çalışmak; ona buna ulufe dağıtarak yandaş tayfalar üretmek ya da adına kadrolaşma denilen siyaset çeteleri yaratmak eğer siyaset ise, bu nitelikteki siyasetçilere [artık] dur demek zamanı gelip çatmıştır...
Eğer o seçilememişse, her yol mubahtır.
İktidar koltuğuna ulaşmak için her yöntem geçerlidir.
İşte bu nokta çok önemlidir.
Bu nokta, demokratik yöntemin mekanizmalarını işleteceği en önemli kavşaktır.
O mekanizmanın öğesi, öznesi ve merkezi yurttaştır.
Yurttaş, vatandaş payesini üstlenecek ve tanımlamaya çalıştığımız siyasetçi tipine "dur!" diyecektir.
    •    Söz milletindir; gerçeğindir, erdemindir; yani özet olarak egemenlik milletindir, diyecektir.
"Yeter, gayrı yeter," diye yeri göğü inletecektir.
www.soruyusormak.com
www.akceder.com

Önceki ve Sonraki Yazılar