İSMAİL VERGİLİ

İSMAİL VERGİLİ

“GDO” NEDİR?

 

 

2009 yılının son aylarında Türkiye’de yazılı ve görsel basında gündeme gelen besin maddelerinin insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olduğu üzerine konuşmalar oldu ve konferanslar verildi.

Halk bilgilendirildi. Bilgilendirildikçe de halkta büyük korkular oluşmaya başladı.

Neydi bu korku?

Bu korku “GDO” lu besin maddeleriydi.

Pekiyi “GDO” nedir derseniz? Şimdi GDO’ yu tanıyalım. G= Genetik, D= Değişen, O= Organik olarak açarsak, genetiği değiştirilen organik besin (gıda) maddeleri olarak tanımlanır. Her gün sofralarımızda yiyerek tükettiğimiz besin maddelerinin “GDO’ lu yani hormonlu olduğu anlamını taşır. Bu da Allahın yarattığı doğadaki doğal besin maddelerinin değişmesi ve genetiğinin bozulması anlamına gelir. Bu besin maddeleriyle beslenen analar özürlü ve sakat çocuklar doğuracaklardır. Toplum özürlü ve sakat insanlarla dolacaktır. Ayrıca da başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklar çoğalacaktır. Tedavi içinde ilaç kullanılacaktır. Bu ilaçları üreten Kapitalizmin tekelleşmiş ilaç şirketleri zenginleşecektir. Bu güçle de yoksul Dünyanın, mazlum milletlerini yönetecekler ve sömüreceklerdir. Kapitalizmin ve emperyalizmin amacı da zaten budur. Emperyalizmin sermayesi, sömüreceği ve yöneteceği halkın “cehaletidir.” Politikasının dayandığı temel noktada “Din” dir. Normal düşünen bir toplum bu tehlikeleri görmeli ve bilmelidir. Gerektiğinde gerekli önlemleri alabilmelidir.

Sevgili okurlarım, bu konular üzerinde daha çok sözler söylenir ve kitaplar yazılır. Ancak amacım bu değildir. Burada dünyaca tanınan iki önemli kişinin “GDO” üzerine yaptıkları konuşmaları ve sözlerini okurlarıma sunmak istiyorum.

Bu kişilerden biri ABD Başkanı H.W.Bush, diğeri de ABD Dışişleri Eski Bakanı Henry Kissingr’ dir. Basından öğrendiğim kadarıyla Henry Kissingr 1974 yılında Temsilciler Meclisinde yaptığı bir konuşmada aynen şunları söyler:

“Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Bu nüfus artışını mutlaka denetim altına almamız gerekmektedir. Ülkelerin ismini sayarak, Türkiye’de bu ülkelerin içindedir. Bu nüfus artışını kontrol altında tutmamız gerekir. Bunun için de doğum kontrolünü denetlemeliyiz. Bunun için de genetiği değiştirilmiş besin maddelerini yedirmeliyiz. Böylece kadınlarda kısırlığı geliştirmeliyiz.”demiştir.

Baba Bush olarak bilinen ABD Başkanı H.W.Bush’ta bu konular üzerinde şöyle söylemiştir.

“ABD’nin zenginleşmesi ve zenginliğini koruyabilmesi için uluslar arası şirketlerinin kazanması ve ekonomik yönden Dünyaya hakim olması gerekir. Bunun için de genetiği değiştirilen besin maddelerinin dünya pazarlarında satılması gerekir.” demiştir. Gerek Baba Bush’un, gerekse Henry Kissingr’nin bu ve benzeri beyanatlarda bulunduğuna inanmak istemiyorum. Eğer bu sözleri gerçekse insanlık açısından büyük bir suç işlemişler demektir. İnsanlık bunu sorgulamalıdır.    

Buraya kadar anlatmaya çalıştığım “GDO”lu gıda maddelerinin insan sağlığı açısından ne büyük bir tehlike olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu tehlikeyi okurlarıma verebildimse ne mutlu bana.

Duygularımı ve düşüncelerimi paylaşan okurlarımı saygı ile esenlerim.

Önceki ve Sonraki Yazılar