GELEBEÇ BEBEKLERİ

 

 * Değerbilmezlik yaşamımızla özdeşleşince, bir çok değeri göz göre göre yitiriyoruz. Değerini bilmediğimiz ülkemiz yer altı ve üstü kaynakları yıllardır savurganca harcanırken yıllar sonra ödenmesi mümkünsüz borç batağının içine sürüklenip gidiyoruz.

*  Ülkemiz kaynaklarının değerlendirilmesi ve nimet-külfet dengesinin kurulmasıyla ülkemizin refah düzeyi yüksek ülkeler yanında yerini alması mümkün olabilirdi.

*  Genç nüfus, yer altı kaynakları, denizlerimiz, akarsularımız, verimli topraklarımız, tarihsel

mirasımız becerikli ellerde bizi nerelere götürürdü? Hayal gücümüzü biraz zorlamamızı

gerektirecektir.

* Geçen hafta bir Gelebeç  (Güllübahçe) gezisinde katıldım. Yaşam dağarcığıma umulmadık tatlar katan gezide,  yüreğimi burkan ve bu kadar da olmaz denecek gözlemlerimi de sizlerle

paylaşmak istiyorum.

* Aziz Nikolas Kilise’sinin görünümü tam bir değerbilmezlik abidesi gibi duruyor. İlgililerin

ilgisizliğinden tam bir mezbelileğe dönmüş. Oysa bahçesindeki yeşillik inadına  yaşama direniyor, meyveli ağaçlar hayata değer katmakta ne denli cömert olduklarını gösteriyordu.

* Gelebeç’in o konuksever insanı bir dost gibi kucaklayan güzelliği bir kat  daha artacak; 

bu unutulmuş yeryüzü değerinin  bir an önce gereken ilgiyi görerek  önce koruma altına alınması ve yeniden işlevlendirilerek  ziyarete açılmasıyla  yitip giden bir kültür değerinin yok oluşu

önlenecektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar