Hakkımda tutanak tutun!

Ne çabuk geçiyor zaman. Çocukluğum, bilmezliğim, büyük korkulardan kaçırdığımız küçük mutluluklar, firari gençliğim, vurdumduymazlıktaki duyarlılığım.       

 

Koridor barikatlarımız, sandalye bacaklarından yaptığımız silahlarımız. Ve polis jopları, jandarma dipçiğinden kaçan sırtlarımız. Ve kıstırıldığımız sokaklar ve şahsi çeviksiz duvarlardan atlayışımız ve dağlara kaçışımız. Küçüçük bedenlerde koca koca devrimci yürekler, asi sevdaların peşinde bir çift çekik göze vurulmak daha dün gibi.

 

Ne çabuk geçiyor yaşam, ne çabuk yaşlanıyor insan. Zengin hastalığına mı tutuldum ne? Arkadaşların çakmaklarını aşırırken, şimdilerde kendi çakmağımı da aşırır oldum. Sağ çebimden alıp, yakıyorun sigaramı ve sol cebime koyuyorum. Belki de toplumsal bir hastalık.

 

Gerçi bizim toplumsal hastalıklarımız bitmez. Çok değil bundan üç beş yıl öncesine kadar, yani öyle istediğinizde size avukat çağırmadıkları zamanlar, hatta kendi olanaklarınızla avukat tutmuş olsanız bile, öyle sorgudan önce görüştürülmediğiniz zamanlar. Yani kısaca söylersek, avukatınızla ya da yakınlarınızla görüşmenizin mümkün olmadığı, karanlık günlerin, işkencenin hüküm sürdüğü dönemlerde ve yoğun bir şekilde uygulandığı zamanlarda biz, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve gerçek bir demokrasiye inanan avukatlar, maddi talepler gözetmeksizin işkencenin önlenmesi için mücadelede ön sıralarda idik. Hakarete uğradık. Tartaklandık, aşağılandık. Her türlü maddi ya da manevi zorla karşılaştık ancak, yılmadık ve yasaların çağdaş normlara göre yeniden düzenlenmesi için mücadeleyi bırakmadık.

 

Bugün gelinen noktada, yasalar gereği ve en basit olarak söylersek, avukat istediğinizde, şikayetçi ya da şüpheli olsanız da size bir avukat göndermek zorundalar. Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince görevlendirilen avukatın ücreti, Adalet Bakanlığı'nca karşılanmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın karşıladığı bu ücretler çok düşük seviyededir. Örneğin bir Asliye Ceza Mahkemesi davasının, en az 3 yıl sürdüğü bir adalet sisteminde, 3 yıl duruşmalarını takip edeceğiniz bu dava için bir defaya mahsus olmak üzere verilen ücret 150 YTL'dir. Yani yıla böldüğünüz zaman 50 YTL düşmektedir. Fakat işin kötü yanı ücretin bu kadar düşüklüğü değildir. Kötü yanı bu ücretin bir ya da iki yıl sonra verilmesi ve onun da parça parça verilmesidir. Ve daha da kötüsü bu hizmetlerden kaynaklı ücretlerimizin 2 yıldır verilmeyişidir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bakanlık ve siyasi iktidar CMK'dan kaynaklı sorunları çözmek yerine, biz avukatları kendi bakanlığinın kölesi imiş gibi tek yanlı ve antidemokratik yeni düzenlemelere gitmesi bardağı taşırmıştır.

 

Uluslararası sözleşmelere, Anayasamız'a ve yürürlükte bulunan Avukatlık Yasası'na ve tüm yasalara göre hiç kimse köle kurallarına göre çalıştırılamaz, yani kimse zorla çalıştırılamaz. Oysa siyasi iktidar ve Adalet Bakanlığı tek yanlı yasa ve yönetmelikleri ile avukatları zorla ve kendisine bağımlı bir biçimde çalışmaya zorlamaktadır.

 

Bu durumu geçte olsa fark eden bizler yani avukatlar ve bağlı bulunduğumuz barolarımız tabanında etkisiyle mevcut antidemokratik düzenlemelerin geri çekilmesi ya da taleplerimiz doğrultusunda yeniden düzenlenmesi için CMK'da görev almayı bıraktık.

 

Bu eylemin amacı KÖLE olmadığımızı siyasi iktidara ve 21. yy'da halen daha köleci ilkel düşünceye sahip olanlara göstermek ve anlatmaktır. Bu eylemin para ile pulla bir ilgisi yoktur. Olsa idi, iki yıl önce yapardık. Bizler iki yıldır üç kuruşluk paramız ödenmediği halde, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarina inanarak karşılık beklemeden YARGI için bize düşen görevi yaptık. Ancak bugün siyasi iktidarın gerçek amacı ortaya çıkmıştır. Bu iktidar ülkeyi karanlığa götürürken, çağdaş kurumlarımızı tek tek ele geçirirken, avukatlar olarak bizleri kendisine benzetemeyecektir.

 

Hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı, demokrasi ve insan hakları için ve mesleğimin onuru için eyleme katılıyorum. CMK'dan istifa ettim. Zorla çalıştırılmayı raddediyorum. Ve bu talepler eğer suç ise, Cumhuriyet Savcıları'mıza ihbarda bulunuyorum, hakkımda tutanak tutun.

Önceki ve Sonraki Yazılar