İLAÇ ECZACISIZ, SAĞLIK ECZANESİZ OLMAZ

İlaç eczacısız, sağlık eczanesiz olmaz siz de eczacınıza, eczanenize ve sağlık hakkınıza sahip çıkın…

 

            Türk Eczacıları Birliği bu sloganla tüm eczacıları, eczane çalışanlarını, öğrencileri ve sağlıkta dönüşümün mağduru olan halkımızı 21 Aralık 2008 Pazar günü Ankara Kolej Meydanı’nda yapılan mitinge çağırdı.

 

            Mitingde isyan edilen konulardan biri de ücretsiz olması gereken sağlık hizmetinden, eczaneler aracılığıyla muayene ücreti tahsil edilmesi.

 

            İşte eczacılarla vatandaşları karşı karşıya getiren tebliğ; Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 5510 sayılı SSGSS Kanunu ve 28.08.2008 tarihli GSS işlemleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlandı. Tebliğ sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usullerini düzenliyor.

 

İlgili Tebliğ’e (SUT) göre sağlık yardımlarından yararlanabileceklerden bazıları:

 

·        Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a) ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

·        İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler (4/b) ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

·        Kendi hesabına çalışanlar (4/b),

·        İşsizlik ödeneğinden yararlanan kişiler,

·        Emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

 

Sağlık hizmetleri sunucuları:

 

Sağlık hizmeti sunucuları birinci ikinci ve üçüncü basamak olmak üzere basamaklandırılmakta ve kamu-özel olarak ayrılmaktadırlar. Diyaliz merkezleri, işyeri hekimleri, muayenehaneler, Hıfzısıhha, görüntüleme merkezleri, kaplıcalar, eczaneler ise basamaklandırılamayan sağlık kurumları olarak belirlenmektedir. Bu kurumların sundukları sağlık hizmetleri, SGK tarafından oluşturulan “sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonunca” fiyatlandırılmaktadır.

 

1-     Birinci basamak resmi sağlık kurumları olan Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerinde ayaktan tedavilerde herhangi bir ücret talep edilmezken.

 

2-     İkinci basamak sağlık kurumlarında:

 

·        İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3,00 YTL,

·        Eğitim ve araştırma hastanelerinde 4,00 YTL,

·        Üniversite hastanelerinde 6,00 YTL,

·        Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10,00 YTL katılım payı alınacağı belirtilmektedir.

 

İlaçlar ve tıbbi malzemeler;

 

·        Kurumdan emekli aylığı alanlar için %10,

·        Çalışan kişiler içinse %20 katılım payı alınacaktır.

 

Katılım payının kurumdan emekli aylığı alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için aylıklarından mahsup edileceği, diğer kişiler içinse reçete ile ilaç temini için başvurulan kurumla anlaşmalı eczaneler tarafından kişilerden tahsil edilecektir.

 

İşte, eczacıları meydanlara döken ve ilaç almaya gittiğinde karşılaştığı muayene ücretinin ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşlarla karşı karşıya getiren tebliğin ayrıntıları bunlar. Eczacılar tahsildar olmak istemiyorlar.

 

Yani sağlıkta dönüşüm iyiye değil, daha da kötüye gitmektedir.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar