İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği.

Ülkemizde bir çok kez ekonomik kriz yaşandı, ama son yıllarda bu büyüklükte bir ekonomik kriz yaşanmamıştı. Krizleri ihracatın devam etmesinden dolayı hafif sarsıntılarla atlatmıştık. Ama biz her krizde ekonomik sistemimizi sorgulayarak hatalarımızı, eksiklerimizi bulmaya ve sistemimizi güçlendirmeye çalıştık. Ancak son ekonomik krizin küresel olması ihracatçıyı da vurduğu için tüm işverenler bu krizden etkilendi ve derin yaralar aldı. İşçi çıkarmanın sonuçlarının ekonomik bakımdan daha ağır olacağını bilen işverenler öncelikle işçilerine ücretsiz izinler vererek maliyetlerini azaltmaya çalıştılar. Bu krize daha fazla dayanamayan işverenler, son olarak da işçileri işten çıkarmayı gündeme getirdiler.  

İşverenlerin işçi çıkarmasını önlemek ve ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar sonucunda Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında sigortalılar lehine düzenlemeler yapılarak, 18/02/2009 tarihinde kabul edilen 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Halen işçinin gelir kaybını kısmen de olsa önlemek için çıkarılan işsizlik sigortası uygulaması yürürlüktedir. Kısa çalışma; en az dört hafta süreyle işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılarak uygulanması veya faaliyetin kısmen veya tamamen durması olarak tanımlanmıştır. Kısa çalışma, kanunda sayılan sınırlı ve sayılı hallerde söz konusudur. Bu  nedenle kanunda belirtilen;

            - Genel ekonomik kriz veya

- Zorlayıcı sebepler dışında kısa çalışmadan bahsetmek mümkün değildir.

 

Kısa Çalışmanın Bildirimi Nereye Yapılacak?

 

            İşyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işveren, gerekçeleri ile birlikte, Türkiye İş Kurumu ilgili birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Ayrıca bu durumu, işyerinde ilan edilmek suretiyle işçilere de duyurması gerekmektedir.

 

Kısa Çalışma Ödeneği Yararlanma Koşulları Nelerdir?

 

Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri  işsizlik sigortasına hak kazanma koşuluna bağlanmıştır. Buna göre son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanır.

 

Günlük Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı Nedir?

 

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı en az, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39’ncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının (666,00 TL) yüzde 120’ini geçemez. Kısa çalışma ödeneğinin miktarını aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi işsizlik sigortası ödeneği ile kıyaslayarak açıklamak gerekirse;

 

Açıklama

İşsizlik Sigortası Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

Son 120 gün işsizlik primi ödeyerek sürekli çalışmış olanların alacakları en az ve en fazla aylık ödenek tutarı

En az(%40)

266,40 TL

En az(%60)

399,60 TL

En fazla(%80)

532,80 TL

En fazla(%120)

799,20 TL


şeklinde olacaktır. Yani sigortalı bir işçinin ortalama aylık kazancı 1.500,00 TL olsa dahi alacağı İşsizlik Ödeneği 532,80 TL’yi, Kısa Çalışma Ödeneği 799,20 TL’yi geçmeyecektir.

 

Hiç kimse ne  işsiz kalsın ne de işyerleri kapansın.  Herkese bol kazançlar, hayırlı işler…

Önceki ve Sonraki Yazılar