Kadınlar 4 Yıl Erken Emekli Olabilecek mi?

01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan, kamuoyunda uzun zamandan beri tartışılan bir konu; Kadınların doğum borçlanması. Acaba 1 çocuk için 2 yıl, 2 çocuk için 4 yıl borçlanıp erken emekli olabilir miyim?  Bir çok gazetede bu soru soruldu. Cevaplar herkesin kafasını karıştırmaya başladı. İlgili 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 41. Maddesine göre;

 

“Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum yada analık izni süreleri ile 4/a (SSK) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır“ denilmektedir.

 

Kanun metnini daha iyi anlamaya çalışalım. Öncelikle doğum borçlanmasından sadece 4/a (SSK)’lı sigortalı kadınlar faydalanmaktadır. Tabii ki gerekli şartları taşımaları halinde. Kadının doğum yaptığı tarihten önce sigortalı olması gerekir. Bu konuda netlik olmamasına rağmen benim yorumum kadının doğum yaptığı tarihten önce sigortalı olması gerektiği yönünde. Madde ile ilgili tebliğ taslağı da yorumumu desteklemektedir. Doğum yaptığı tarihten sonraki iki yıl boyunca 4/a (SSK)’ lı olarak çalışmaması ve doğum sonrası çocuğunun yaşaması gerekiyor. Sigortalının bu şartları taşıması halinde kuruma bir dilekçe ile borçlanma için müracaat etmesi ve bir ay içinde ödemesi gerekiyor. Borçlanma, talep tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere belirlenecek günlük kazancın %32 ‘si olacaktır. Yani bir çocuk için en az (638,70 YTL x %32 x 24 ay ) 4.905,21 YTL ödemenin bir ay içinde kuruma yapılması gerekmektedir. Doğum sonrası kadının çalışmadığı süre iki yıldan az ise çalışmadığı süre kadar borçlanılacaktır.

 

Doğum borçlanması emekliliğimizi etkileyecek mi?

 

Doğum borçlanması için kadının doğum yaptığı tarihten önce sigortalı olması gerektiği kesinlik kazanırsa, yapılan borçlanma sadece prim ödeme gün sayısını arttıracaktır. Yani sigortalı olmadan önceki doğumlar için borçlanma yapılmayacaktır. Emekli olacağınız yaşı düşürmeyecek ve 20 yıllık sigortalılık sürenizi etkilemeyecektir. Ama emekli olabilmek için sadece gün bekliyorsanız, borçlanma emekliliğiniz için gerekli olacaktır.

 

Şayet kadının ilk işe giriş tarihinden önce yaptığı doğum için borçlanabileceği kesinlik kazanırsa, 4 yıl erken emekli olabilmesi için, ilk işe giriş tarihinin 08/09/1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Diğer şartlarla birlikte koşulların tamamının kazanılması halinde emeklilik mümkün olabilir.

 

Sonuç olarak tebliğ yayınlandıktan sonra, soru işaretleri netlik kazanacak. Emeklilik hesapları daha doğru yapılabilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar