E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

KÖY ENSTİTÜLERİNDEN YETİŞENLERİN EĞİTİM İÇİN GÖRÜŞLERİ

 

 

TONGUÇ VE KÖYDE YETİŞENLER

Önceki sayıdan devam

Vakıf, Köy Enstitüleri ile ilgili yazılmış ve yayınlanmış bir kitap derlemesi yapmış. Bir kütüphane dolduracak kadar geniştir. Tam 126 kitap yazılmış ve yayınlanmış. Vakıf senedinde de öldürmeden yaşatmayı amaçlıyan vakıf şöyle.

Köy Enstitüleri ye Çağdaş Eğitim Vakfı

Günümüzde Türkiye'de uygulanmakta olan eğitim modelindeki iki olumsuzluk nedeniyle başımız ağrıyacak gibi:

1- 40-50 yıldır yaya, yavaş verilen ödünlerle alanını iyice genişletmiş olan din eğitimi sonucu açıkça şeriat düzeni isteyenler çoğaldı. Devletin imam-hatip okullarında, köyden kentten yoksul ailelerin zeki çocukları alınıp tek yanlı ve parasız yetiştiriliyor. Bu tek yanlı eğitimin sürdürülmesi, yaygınlaştırılması için para kaynakları tartışmasız bazı dernek ve vakıflar olanca güçleriyle çalışıyorlar.

2- Varsıl aileler özel ve devlete ait paralı okullarda, daha iyi koşullarda çocuklarını okutabiliyorlar.

Devlet bu iki kanalın gelişmesini destekliyor.

Geniş halk tapluluklarının çocuklarının çoğu öğrenimlerini sürdüremiyorlar, sürdürebilenlerin okuyabildikleri devlet okulları çağdaş eğitim ilkelerinin a kadar uzağında kaldılar ki içine girilen yarışma ortamında başarılı sonuç alınması neredeyse olanaksızlaştı.

Eğitimdeki bu bozuk, tehlikeli düzenin değişmesi gerek .. Değişmesini isteyenlerin güçbirliği etmeleri gerek. Vakfımızın amacı bu değişmeye olabildiğince katkıda bulunmak.

Yeni bir kuruluşuz. Vakıf kuruluş sermayesi 200'den fazla eğitimcinin, eş düşünen eğitimseverin katkılarıyla oluştu. İlerde işletme gelirleri de elbete olacak ama işletmeler kurabilmeye yetecek sermaye birikimi ancak bağışlarla sağlanabilecek. Çağdaş bir eğitim düzeni isteyen herkese selam.

İSMAİL HAKKI TONGUÇ (1897 - 23.6.1960)

1· Köy Enstitüleri Sistemini incelemek, Belgelemek:

Vakfın kurucularına göre Köy Enstitüleri sistem olarak akılcı ve çağdaş kurumlardır. O günün koşullarında ulusumuz ve ülkemizin gelişmesi yolunda gerekli ve zorunlu olanı yerine getirme hareketiydi. Aynı gerekçe ile UNESCO tarafından az gelişmiş ülkelere de model olarak önerilmişti. İIkelerindeki pek çok kalıcı özelliklerin günümüz eğitim sisteminde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla sistem tam olarak incelenmeli, gün ışığına çıkarılmalı, sistemin doğru tanımı yapılmalıdır. Vakfın amaçlarından biri bunu gerçekleştirmektir. Bu amaçla

-Sistemi incelemek

-Sistemle ilgili her türlü anı, belge yayın, resim film, nota, bant ve benzeri çalışmaları derlemek, düzenlemek, korumak; uzmanların ve ilgilenmek istiyenlerin yararlanabilecekleri duruma getirmek,

-Köy Enstitülerini kuranların, bu kurumlarda çalışanların buralardan yetişenlerin yapıtlarını inceleme ve araştırmalarını, anılarını eğitim etkinliklerini belgelemek derlemek, düzenlemek gelecek kuşakların yararlanacağı konuma getirmek.

-Arşivler, kitaplıklar, müzeler kurmak,

-Köy Enstitüleri olgusunu canlı tutmak, bu canlılığı gelecek kuşaklara aktarmak için emeği geçenler adına orman park gibi tesisler oluşturmak, anıtlar yapmak.

2· Türkiye'de Uygulanmakta Olan Eğitim Sistemini incelemek, Gelişmesine Katkıda Bulunmak:

Ülkemizde uygulanmakta olan eğitim sistemini her yönüyle incelemek,

* Devam edecek

Önceki ve Sonraki Yazılar