Kuşadası Ticaret Odası’ndan gıda ve eğitim yardımı

Kuşadası Ticaret Odası’ndan gıda ve eğitim yardımı

Kufladas› Ticaret Odas›(KUTO), Ramazan ay› nedeniyle ihtiyaç sahiplerine g›da paketi da€›t›m› yapt›. Ticaret Odas› ayr›ca, okullar›n bafllamas› nedeniyle de e€itim yard›m› kapsam›nda 600 ö€renciye e€itim yard›m›nda bulunacak.

Gerçek (haber) Kufladas› Ticaret Odas›(KUTO), Ramazan ay› nedeniyle ihtiyaç sahiplerine g›da paketi da€›t›m› yapt›. Ticaret Odas› ayr›ca, okullar›n bafllamas› nedeniyle de e€itim yard›m› kapsam›nda 600 ö€renciye e€itim yard›m›nda bulunacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i ile Kufladas› Ticaret Odas›'n›n ortaklafla hayata geçirdi€i g›da yard›m›ndan, Kufladas›'ndaki ihtiyaç sahibi 600 aile yararland›. Kufladas› Ticaret Odas› yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i'nin katk›lar›yla 600 ö€renciye de e€itim yard›m›nda bulunacak. Yaflanan ekonomik krizlerin toplumun al›m gücünü azaltt›€›n› aç›klayan Ticaret Odas› Baflkan› Serdar Akdo€an, mübarek Ramazan ay›nda yard›mlaflma ve dayan›flma en üst seviyeye ç›kt›€› için yapt›klar› g›da yard›mlar›ndan yararlanacak ailelerin Kaymakaml›k ve mahalle muhtarlar› taraf›ndan belirlendi€ini söyledi. Serdar Akdo€an ayr›ca, okul müdürlükleri taraf›ndan ihtiyaç sahibi oldu€u belirlenen 600 ö€renciye ilgili yard›m çeklerinin de okul müdürlüklerine teslim edilmeye baflland›€›n› kaydetti. (İHA)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.