Limited Şirket Ortaklarına Kötü Haber

            Limited Şirket ortaklarının hisselerini borçlarıyla birlikte herhangi bir vatandaşa devrederek bütün borçlardan kurtulduklarını bir çok kez duymuşunuzdur. Amme alacakları tahsile gittiğinde birde ne görsün? Ne şirkette  ne de şirket ortağında alacak hiç bir şey yok. Asıl borcu yapanlar, şirketi borçlarıyla birlikte hiçbir mal varlığı olmayan kişilere devretmiş, rahatları hiç bozulmadan işlerine devam etmişlerdir. 06/06/2008 tarihinde mükerrer 26898 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5766 sayılı kanunun 3. maddesi ile 6183 sayılı kanunun 35’inci maddesine eklenen fıkra ile limited şirket ortağı hissesini devretse bile, hisseyi devir edenle devir alan, devir öncesine kadar olan ödenmemiş borçlardan birlikte sorumlu olacaklar. Yani amme alacaklarından kurtulmak artık o kadar kolay değil. Şirket kanuni temsilcileri de amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gereken zamanda farklı şahıslar olmaları halinde yine bu borçlardan birlikte sorumlu olacaklar. 

 


Araçların satış ve devirlerinde noter zorunluluğu kalkıyor:

 


            5766 sayılı Kanunun 18. maddesi ile 2918 sayılı Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tescil edilmiş her türlü aracın satış ve devri, motorlu taşıt vergisi borcunun olmadığını gösterir belge ile trafik tescil şube ve bürolarında sicile işlenerek yapılacak. Trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir geçersiz sayılacak. Satış sonrası alıcı adına tescil belgesi düzenlenecek ve 15 gün içinde Vergi dairesi müdürlüklerine bildirilecek. Araç satın alıp tescil yaptırmayanlara 115.00 YTL idari para cezası kesilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar