MGV YENİDEN KURULDU

 

Hatıralar canlanıyor yazı serisi                                                             

[email protected]

Bu yazım, her ne kadar “Hatıralar canlanıyor” yazı serisinde yayınlanıyorsa da yeni ve mutlu bir haberi siz değerli okuyucularıma ulaştırabilmek için kaleme almış bulunuyorum.

Başlıkta da okuduğunuz gibi MGV yani Milli Gençlik Vakfı yeniden kurulmuş bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi bu dönem 28 Şubat süreci sonrası kapatılan vakıfların tekrar kurulmasının önü açılmıştı. Geçen 6 aylık süreden sonra gelinen nokta ise sevindirici oldu. MGV’nin yeniden kurulması için eski MGV kurucuları Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru, dün (7.Ocak.2014) karara bağlanarak kesinleşti.

Milli gençlik Vakfının 1980 – 1997 yılları arasında 17 yıl Genel Başkanlığını yürüten kardeşiniz, Nevzat Laleli…

Sevdamız Türkiye diyerek 1975 yılında kurulan ve “Gençlerimizin Milli ve Manevi değerlerimize bağlı olarak yetiştirilmesini” kendisine görev alan ve 30 yıllık tarihinde büyük hizmetlere imza atan Milli Gençlik Vakfı, 28 Şubat süreci hukuk dışı baskılarla 2004 yılında kapatılmıştı. On yıl sonra yasal haklarını arayan MGV, 7 Ocak 2014 günü Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla yeniden kuruldu. İmanlı  ve inançlı bir gençliğin teminatı olarak yıllarca millete hizmet eden MGV’nin yeniden kurulması ise Milli Görüş’e gönül verenleri ve sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

2013 yılının haziran ayında torba yasa olarak adlandırılan 6495 sayılı kanun ile 28 Şubat süreci sonrası kapatılan vakıfların tekrar kurulmasının önü açılmıştı. Geçen 6 aylık süreden sonra MGV’nin yeniden kurulması için aşağıda isimleri yazılan kurucular, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuru, dün (7.Ocak.2014) karara bağlanarak resmileşti. Böylelikle MGV’nin yeniden kurulmuş oldu.

MALVARLIKLARININ İADESİ

Kurucular Kurulu adına MGV’nin yeniden kurulması için çalışmalarını bir hafiye titizliğinde yürüten Muzaffer Baydar, sevindirici haberin millete, ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, müjdeli haberi vermekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Baydar, “MGV bir markadır. 40 yıldır ‘Sevdamız Türkiye’ sloganı ile millete hizmet için yola çıkmıştı. Bundan sonra da hayırlı hizmetlerine kaldığı yerden devam edecektir. MGV geçmişte çok önemli işlere imza attı. Bundan sonra da hayırlı hizmetlere kaldığı yerden devam edecek” dedi.

Kapatıldığı gün 155 adet gayrimenkulüne el konularak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen MGV’nin malvarlıkları ise 3 ay içinde tekrar Vakfa iade edilecektir. Mahkeme kararı sonrası kurulması resmileşen MGV’nin malvarlıkları için ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün önümüzdeki günlerde vakfın malvarlıklarını iade işlemine başlayacaktır.

MGV’NİN KURUCULAR KURULU

Milli gençlik Vakfını yeniden kurmak için başvuran eski vakfın da kurucuları olan zevat şunlardır. “Nevzat Laleli, Adil Gündüz, Nazım Karaman, Ali Tandoğan, Yahya Zararsız, Ertan Yülek, Cengiz Acar, Enver Ergün, Muzaffer Baydar, Mükremin Karakoç, Fikret Erçoban, Yılmaz Bölükbaşı, Burhan Uzgur.

Başlayan bu yeni dönemde ülkemizde başıboş bırakılan gençlerimize sahip çıkmanın bir kurumunun daha çalışmalarına başlaması, elbette milletimizin geleceği için sevindiricidir.

Sigara içme yaşının ilkokullara, uyuşturucu kullanma yaşının orta okullara düştüğü, kumarın devlet eliyle yapıldığı, zinanın cezasının kaldırılarak alenen ve yılbaşı gecelerinde toplu bir şekilde işlendiği ülkemizde MGV gibi kuruluşlara çok büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

MGV geçtiğimiz dönemde bütün ülke sathında şubeler açmıştı. Bu şubelerin sayısı ben Vakıftan ayrılırken (17.Ağustos.1997) 1878 idi. Vakıf olarak gençliğin hemen her kesimiyle ayrı ayrı ilgilenmekte onların “Milli ve manevi değerlerimize bağlı” yetiştirilmesine çalışmaktaydık. Üniversite gençliği başta olmak üzere, lise ve ortaokul gençliği, Çalışan gençlik kalfa ve çıraklar, Kur’an kursu gençliği, Sporcu gençlik, Köy ve mahalle gençliği gibi çalışma sahalarımız mevcuttu. Bir de bu gençliğin hanımlar ve kızlar bölümü vardı.

 İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy; “Sahipsiz kalan bir memleketin batması haktır/Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır” diyerek herkesi, her vatan evladını, vatanına sahip çıkmaya çağırmaktadır.

Yeni dönemde MGV’ye, onun paralelinde çalışan AGD Anadolu Gençlik Derneğine büyük sorumluluklar düştüğü idraki ile MGV’nin yeniden kuruluşunu tebrik ediyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar