NASIL BAŞLANIR

Yazıya nasıl başlanır? Suç unsuru oluşmasın, gece vakti kapımıza dayanılmasın, evimiz, işyerimizin ırzına geçilmesin, yolumuza karanlık pusular kurulmasın, başımız joplanmasın ve sair....

En nihayetinde yargısız infazlara kurban gitmeyelim.

Nasıl başlanır?

TUİK verilerine göre ülke milli gelirin %50’sini mutlu bir azınlık olan %20’lerin aldığı bir ülkede yazıya nasıl başlanır!..

Devletin temel görevi olan vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak olan bir ülkede her gün bir kadın gözlerimizin önünde öldürülüyor ise yazıya nasıl başlanır?..

Basın özgürlüğünde 128. sırada olan bir ülkede, halen daha etkili bakanların basın özgürlüğünde ABD’den daha iyiyiz derken yazıya nasıl başlanır?..

Bir ülkede, Cumhurbaşkanı, Meçlis Başkanı, Muhalefet Başkanı ve sair toplum önderleri ve kanaat önderleri, Aydınlar tedirginiz diyorsa ve buna rağmen baskılar devam ediyorsa yazıya nasıl başlanır?..

Bir ülkede, adaletin sorunsuz işlemesinden sorumlu olan Adalet Bakanı olanlara karşı sessiz kalıyor ve bu yargının işi biz müdahale edemeyiz diyorsa, ve aslında yargı dediği  yargının siyasallaşmış bölümü ve emniyet güçleri ise ve bu ayrımı bile yapamıyorsa/yapmak istemiyorsa yazıya nasıl başlanır?..

Bir ülkede, basın özgürlüğü ve ileri demokrasi adı altında 60 tane gazeteci ve yazar tutuklu ise ve halen daha yargılamaları bitirilmiyor ise yazıya nasıl başlanır?..

Ve nasıl yazalım ki bu yazımızda herhangi bir örgüte üyeyiz diye asılsız suçlamalara maruz kalmayalım...

Ve nasıl bir yazı ile bir suç örgütüne üye olunur!..

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinin 1. Fıkrası "kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde" demektedir.

2. fıkrasında ise, "suç işleme amacıyla kurulmuş örgüte üye olanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" demektedir.

Bu düzenlemeye baktığımızda yazı ve kitapları ile bir kişi suç işleme amacıyla kurulmuş örgüte nasıl üye olabilirler?..

Bir kişinin yazı ve kitapları ile kurulmuş bir örgüte üye olabilmesi için öncelikle böyle bir örgütün varlığı kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile sabit olması gerekir. (Bu durumda zaten suçlama "suç ve suçluyu övmeye döner" Eğer örgütün varlığı için kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok ise, yazı ve kitaplar ancak bu hususta düşünlerin ifadesinden başka bir anlam taşımayacaktır. Düşünceyi ifade etmek ise suç olmadığına göre yazı ve kitaplardan yola çıkılarak örgüt üyeliği suçlamasında bulunmak tamamen düşünce özgürlüğüne karşı bir hak ihlalidir ve bu ihlal AİHM sinin yerleşik kararlarına göre baskıdır, sindirmedir.

Hadi diyelim ki, yazı ve kitaplarla örgüt üyeliği var. Öyle kabul etsek bile, bir örgüte üye olmanın yaptırımı 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezasıdır. Yani bu tür bir suçlamada tutuklama koşulları yoktur. Bu suçlamadaki tutuklama olsa olsa peşin cezalandırma ya da keyfilik olacaktır.

Hal böyle olunca, ülkenin Cumhurbaşkanının tedirgin olduğu uygulamaların varlığının artık yadsınamadığı bir ülkede, korku imparatorluğu kurulmuş mudur, kurulmamış mıdır?..

Yazıya nasıl başlayacağımız korkusunun yanında yazıyı nasıl noktalayacağımız korkusunu da yaşamalımıyız. Karanlık ve faşizm sokakları bir bir işgal ederken söyleyin lütfen ey okur halinizden memnun musunuz?

 

Önceki ve Sonraki Yazılar