E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Okullar kapanırken

 

* Önceki sayıdan devam

 

O soruları çözmek için zamanınız olacaktır. Bütün soruları bitirdikten sonra geriye dönüp o soruları çözersiniz.          

 

. Çevrenize bakmayınız. Sınavdaki diğer öğrencilerin hızlı ya da yavaş gitmesi sizi etkilemesin (Çok hızlı çözen öğrenci belki de bilgisiz bir öğrencidir)

 

2- Önemli sözcüklerin altını çiziniz

 

. Her soruda, çözüm için önemli olan sözcükler vardır:

 

değildir, olamaz, yoktur, vardır, en az, en çok, eşittir, paraleldir, diktir vb.

 

Bu ve benzeri sözcüklerin altını çiziniz. Soruyu çözerken bu sözcükleri göz önünde bulundurunuz.

 

Sorunun cevabını işaretlemeden önce, altını çizdiğiniz sözcüklere yeniden göz atınız. Özellikle, ne istendiğini belirleyen son birkaç sözcüğe dikkat ediniz.

 

Böylece, sınavdan sonra “Aaa! Ben bunu şöyle anlamıştım!” demekten kutulursunuz.

 

3- Soru çözerken şekil çizerek çalışınız

 

Özellikle çizimsiz soruları çözerken basit çizimler yapınız. Örneğin, üç kişinin yaşlarını bulmaya çalıştığınız bir problemde, kişilerin adlarının baş harflerini yazarak KMO şeklinde bir şema oluşturmanız, daha iyi düşünmenizi sağlar. Her biri ile ilgili bilgileri bu harflerin altına yazarak düşünürsünüz.

 

Çizimsiz geometri problerinde de hemen basit bir çizim yapınız. Bu amaçla, özellikle cisimlerin kolay çizimlerini öğrenmeniz yararlı olur (7-8 saniyede bir kare prizma ya da piramit çizebilirsiniz)

 

Problemde verilen bilgileri bu çizimlerin üzerine yazarak düşünmeniz, çözümü kolaylaştırır.

 

4- Zihinden yaptığınız işlemlerin sonucunu ve cinsini yazınız

 

Birçok basit işlem zihinden yapılır. Bu işlemin sonucu ve cinsi yazılmalıdır. Diyelim ki 6 ile 18’i zihinden çarpıp 108 buldunuz. 108 km, ı, saat...vb. cinsi de beliirtilerek yazılmalıdır.

 

Birkaç işlemi üst üste zihinden yapan öğrenci, her işlemin sonucunu ve cinsini yazmıyorsa, şaşırıp, yanlış yapabilir.

 

5- Sınav salonunda ya da çevrede dikkatinizi dağıtacak sesler olabilir. Bu tip sesler sizi etkiliyorsa, pamuk vb. şeylerle kulaklarınızı tıkayınız

 

Kimi öğrenciler en hafif sesten bile etkilenebilir, dikkatleri dağılır. Sınav salonunda ya da çevrede sesler olabilir. Konuşmalar, ayak sesleri, araç sesleri... Bu tip seslerden etkileniyorsanız, uygun bir yöntemle kulaklarınızı tıkayınız. (Bu yöntemi sınavdan önce de denemiş ve alışmış olmalısınız. İlk kez sınavda denemeyiniz)

 

6- Sınavın başlangıç ve bitiş saati tahtaya yazılacaktır. İzleyiniz. Yanınızda saat bulundurunuz

 

Her ders için ayırdığınız zamanı kontrol ediniz. 15-20 dakikada bir saate bakmanız yeterlidir.

 

7- Öğretmeniniz ders anlatırken not tutmayınız. Öğretmenle birlikte düşününüz

 

Türk eğitim sisteminin en büyük yanlışlarından biri budur:

 

Öğretmen tahtada problem çözer.

 

Öğrenciler düşünmeden not tutarlar.

 

Eğitimin amacı düşünmeyi öğretmektir. Öğretmenin görevi de Bilgi aktarmak değil, düşünmeyi öğretmektir.

 

Çağımızda bilgiye ulaşmak çok kolaydır. İnternet, TV, bilgisayar, ansiklopediler, kitaplar...

 

Her yanımız bilgi dolu...

 

Eksik olan, “Bu bilgilerle düşünmektir”

 

Nitekim, OKS ve ÖSS, bilgiyi ölçen sınavlar değildir. Düşünmeyi ölçen sınavlardır. Sınavlardaki ders bölüm başlıkları da bu konuda size fikir verebilir. Sosyal Bilimler ile düşünebilme, Fen Bilimleri ile düşünebilme, Matematiksel düşünebilme, Türkçeyi kullanma yeteneği ve okuduğunu anlama.

 

Hem not tutup, hem düşünmek mümkün değildir. Bunu basit bir şekilde deneyebilirsiniz.

 

Herhangi bir konuda yazı yazarken kalemi durdurmadan telefon numaranızı söylemeye çalışınız.

 

Sonuç: Kalemi durdurmadan söyleyemezsiniz.

 

Asıl Sonuç: Öğretmen konu anlatırken not tutmaya çalışırsanız, öğretmenle birlikte düşünemezsiniz. Birtakım bilgileri yazmış olursunuz. (Bu bilgiler her yerde var)

 

Not tutmak yerine, öğretmenle birlikte düşününüz. Anlamadığınız yeri sorunuz.

 

Anlayınız ve öğretmenle birlikte düşünmeye devam ediniz.

 

Düşünce, kendiliğinden beyninizde yerini alacaktır.

 

Not tutarak yüzme, basketbol, piyano çalma, bisiklete binme vb. becerileri kazanamazsınız. Yaparak kazanırsınız.

 

* Devam edecek...

 

Önceki ve Sonraki Yazılar