SGK’da Kayıt Dışı İstihdamla ve Tahsilatla Mücadeleye Devam!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışı istihdama ve alacaklarını tahsil için, yayınladığı tebliğlerle önlemler almaya devam ediyor.

 

Yayınlanan 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ’le bankalara, bir çok bakanlık ve kuruluşa kayıtlarda alınan meslek ve çalışılan işyerinin unvanı ve adres bilgilerini kuruma bildirme yükümlülüğü getiriyor.

 

Diğer 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde de yine bankalara tüketici kredisi talebinde bulunan ve bir işyerinde hizmet akdiyle çalışanlardan istenen ücret bordrosundaki işçiye ödenen ücretle, aylık prim ve hizmet belgesinde ödenen prim miktarları karşılaştırılarak eksik bildirimde bulunanların kuruma bildirilmesi isteniyor. İşte bu konu bir çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bankalara verilen ücret bordrolarındaki işçiye ödenen ücretlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren gerçeği yansıtması gerekiyor.

 

5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde kurumca gerekli alt yapı sağlandıktan sonra, kuruma borçlu olanlar için de bazı önlemler alınmıştır. SGK’na borçlu olanların, bankalardaki hesaplarına elektronik ortamda haciz konularak, hacze tabi meblağların SGK hesaplarına aktarılması sağlanacaktır. Bankalar, SGK’ya borçlu olanların ticari kredi taleplerini kuruma bildirecek. Bu şekilde kredi talebi onaylandığında haciz için harekete geçerek, yine hacze tabi meblağların SGK hesaplarına aktarılmasını sağlayacaktır.

 

Kayıt dışı istihdamın mücadelesinde ve kurumun alacaklarının tahsilinde etkili olacak bu düzenlemeler, umarım hedeflenen sonuçları verir.

Önceki ve Sonraki Yazılar