E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Söke’de trafiğin ilgililerce dikkate alınmayışının bir örneği

 

 

Sayın Kaymakamımız İsmail Demirhan’ın Söke’nin sorunlarını tanıması açısından kendisine yardımcı olmak üzere “Söke’de trafik sorunu” adıyla bir makale yazmıştım. Yazıma Söke Halkı’ndan, Sivil Toplum Örgütleri’nden ses geldi. Önerilerimin hayata geçirilmesini halkımız Kaymakamdan rica ederken, bazı kurumlarda aynı doğrultuda “İlçe Trafik Komisyonu Başkanlığı’na” yazarak öneride bulunmuşlar. Öneride bulunanlar arasında “Söke Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanlığı’nın bir yazısı elime geçti. Bu yazı ve önerileri, 11.01.2008 tarihinde bir kapak yazısı ile birlikte Söke Ticaret Odası Başkanı Sayın Süleyman Toyran imzası ile “Söke İlçe Trafik Komisyonu Başkanlığı’na” sunulmuş. Yazı bana, posta ile ulaştı. Kimin gönderdiğini henüz bende bilmiyorum. Yazı ve öneriler çok yerinde ve uygun olmasına rağmen ilgilerce nasıl bir işlem gördüğünü kamuoyu merak etmektedir. Bu yazıdan sonra Söke trafiğinde neler yapıldı veya neden yapılmadı? Yapılmamasının ana nedenleri nelerdir? Sayın Kaymakamımızın bu konuyu araştırıp, Söke halkını aydınlatmasını beklerken, çok olumlu olan bu ve benzeri önerilerin yeniden gündeme alınarak, trafik sorununa kısa ve uzun vadede çözümler üretilmesini rica ediyoruz.

Ayrıca Ticaret Odası Başkanımız Sayın Süleyman Toyran’ın araştırıp metine dönüştürerek, ilgililere sunduğu önerileri için de teşekkür ederiz. Sayın Toyran böyle öneri, anket ve araştırmalarıyla Söke Halkı’na ve kentine hep destek olmuştur. İşte İlçe Trafik Komisyonu Başknlığı’na trafik ile ilgili sunduğu öneri ve araştırma raporunun tam metni, hiç değiştirmeden siz sayın okuyucularımızın görüşlerine sunuyoruz. Şoförler Odası’nın, kent içi taşımacılığı yapan kooperatiflerimizin, Söke Birlik ve didim Seyehatin, Kuşadası, Davutlar, Güzelçamlı, Bağarası, Sarıkemer, Güllübahçe, Milas hatlarında görev yapan arkadaşlarımızın da görüşlerini bekliyoruz. Söke ve çevresinde trafik kazalarını asgariye indirmek için elimizden ne gelirse hep birlikte yapmaya çalışalım ki, acısız kazasız yaşayalım.

İŞTE SÖKE TİCARET ODASI'NIN, İLÇE TRAFİK KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA SUNDUĞU ÖNERİLER

İLÇE TRAFiK KOMiSYONU BAŞKANLIGINA

İlçemizde yaşanan, şehir içi trafikteki sıkıntıların bir kısmı, fiziki yetersizlikten olsa da, bir kısmı kişilerden kaynaklanmaktadır. Bu sıkıntının azalıp ya da çoğalmasını insan faktörü ile birebir bağdaştırabiliriz. Kentli olmanın, kentte yaşamanın bir bedeli vardır. Biz bu bedeli ödeyeceğiz diye düşünmek yerine, daha insanca yaşamak adına bu bedelin hafifletilmesi yönünde çalışmalıyız. Mutlaka bizlerinde yapabileceği bir şeyler vardır.

Herkes karşısındakinin hak ve hürriyetine saygı gösterdiği, onlara riayet ettiği zaman birçok şeyin kendiliğinden düzeleceğini söyleyebiliriz.

Trafik; tüm dünya da olduğu gibi, ülkemizde de etkili ve acil önlemler alınarak, çözümler bulunmasını gerektiren sorunların başında gelmektedir. Çözümdeki insan payının büyüklüğü, güvenli bir trafik ortamı için hareket noktasının yine insana yönelik olacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. Trafik içerisindeki insan faktörlerin başında da sürücüler, yayalar, yolcular ve trafik denetleme personeli gelmektedir.

Trafiğin, sorun olmaktan çıkartılması için, başta trafik içerisinde aktif olarak yer alan insanların (sürücü, yaya ve yolcular) eğitim düzeyi ve trafik konusundaki bilinçlerinin arttırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Trafiği denetleme görevini üstelenen, personelinde her bakımdan yeterliliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Trafik, bir yaya ve araç hareketidir. Bu harekette yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi Ticaret Odası olarak bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar diler, Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla;

Süleyman TOYRAN

Yönetim Kurulu Başkanı

1-) Sinyalizasyon Sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri;

Sinyalizasyon ile ilgili, daha önceleri trafik lambalarının yetersiz olduğu, bununda araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilediği düşünülüyordu. Fakat; belirli yerlere konulan ilave sinyalizasyon sistemi, bırakın trafikte rahatlığı sağlamasını, daha çok kilitlenmesine neden oldu.

Gerek sinyalizasyon sistemi zaman ayarlarının düzenli olmaması, gerekse birbirine çok yakın trafik lambalarının bulunması, gerekse lambalara yakın yerlerde park yasağına uyulmaması, trafiğin sıkışmasına ya da düzenli akışına engelolmaktadır.

Ana hatlar üzerindeki, trafik lambalarının olduğu yerlerde zaman ayarının tekrar yapılandırılması ve trafik lambasının mutlaka olması gerektiği yerlerde kontrollü geçiş dediğimiz, fasılalarla yanıp sönen düzenleme ile trafiğin sağlanması uygun olacaktır.

Kontrollü geçiş dediğimiz, fasılalarla yanıp sönen trafik lambalarının yakın mesafelerine yerleştirilecek hız kesici tümsekler ile sürücülerin yavaşlayarak lambaları dikkate almaları sağlanabilir.

2-) Otoparkların Etkin Kullanımı ile İlgili Öneriler;

Söke'de şuanda mevcut (Belediye'nin otoparkını saymayacak olursak), çay üstünde 2 tane ve Pazar yerinde üstü kapalı olmak üzere yaklaşık 650 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır. Fakat; otoparkların yeterli doluluk oranında çalıştığını görmemekteyiz.

Vatandaşlarımız her nedense otopark yerine araçlarını ana arterlere ve otoparkların yanındaki sokaklara koymayı tercih etmektedir. Otoparkların kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Bu, araçların zorunlu olarak oraya yönlendirileceği gibi, yapılacak olan düzenlemeler ile de araçların oraya park etmeleri sağlanabilir.

Örneğin;

... Abone sisteminde, fiyatlar daha uygun tutularak abone yönünde bir çalışma yapılabilir. Öncelikle, resmi daireler ve bankalar bu yönde değerlendirilebilir.

... Pehlivanoğlu marketin karşısındaki otoparkta tek yönlü giriş olması, orada park etme anlamında sıkıntı yaratmaktadır. Yüksel Yalova Caddesi tarafından açılacak bir kapı (köprünün yanı olabilir), uzaktan kumandalı açılır-kapanır bariyer ile en azından abonelere giriş yönünde bir kolaylık sağlayabilir.

.... Pazar yeri, otoparkı içinde bu kumandalı sistem ve abone sistemi düşünülebilir.

... Yeni yapılacak binaların plan projesinde, otopark zorunluluğu mutlaka olmalıdır. Bunun için, gerekirse ve mümkünse ilave bir kat izni verilmesi uygun olacaktır.

.... Pehlivanoğlu marketin karşısında bulunan, otopark alanının lüna park işletmesine kiraya verilmesinden dolayı, çeşitli kırıp dökmelerte alanın otopark özelliği ve araç park yerleri zarar görmüştür. Burada düzenlemenin tekrar yapılarak eski haline getirilmesi yerinde olacaktır.

.... Belediye'nin ruhsat alımı sırasında kanuni otopark paralarının, otopark alanları ile ilgili kamulaştırılacak yerlerin, biran önce kamulaştırılıp otopark alanında kullanılması uygun olacaktır.

... Migros ve Pehlivanoğlu marketlerinin bulunduğu kavşak da (özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarımız) trafiğin akış yönü ile ilgili sorun yaşanmaktadır. Bunun için, yerlere yer çizgisi çekilerek trafik akışı belirlenip rahatlığı sağlanacaktır.

3-) Pazar Arabalarının Park Sorunu;

Söke'deki en büyük sıkıntılardan biride, pazara gelen pazarcı arkadaşlarımızın Pazar alanına en yakın yere araçlarını park etmeleri gelmektedir. Bu aynı zamanda pazara alış-veriş için gelen kişilerinde park sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu da alış-verişi olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun için Pazar alanlarının yakınlarında pazarcı araçlarına yönelik park alanları gösterilebilir ve araçların buraya park etmeleri sağlanabilir.

Örneğin;

... Çarşamba pazarı için, şehir garajının arkasındaki arazi düzenlenerek gerekirse kiralanarak bu iş için tahsis edilebilir.

.... Panayır Pazarı içinse, (çarşamba günü için) şehir stadının ön tarafı ve tribünlerin olduğu kısım düşünebilir.

.... Yaz aylarında ise müsait okul bahçelerinden de faydalanabiliriz. Mesela; Fevzipaşa ve Yenikent pazarının olduğu yerlerde Söke Lisesi bahçesi ve Nebahat Alpan okul bahçesinden istifade edilebilir.

... Ayrıca; çay içine düzenleme yapılarak, uygun mevsimlerde, pazarcı araçlarının parkı için kullanılabilir.

4-) Yolcu Indirme-Bindirme Duraklarına Park Yapılması;

Belediyeye ait duraklarda, araçların park halinde bırakılması, şehir içi minibüslerinin ve halk otobüslerinin yolortasında yolcu indirip-bindirmesine neden olmaktadır. Bu da trafiğin akışını engellemektedir. Duraklara otoparkın önlenmesi için, gerekirse durak alanlarının çizgi çalışması ile tekrar belirlenerek bu alan içerisinde kalan bölümde kesinlikle parka müsaade edilmemeli, ceza-i müeyyide uygulanarak caydırıcı olması sağlanmalıdır.

Durakların olduğu yerlerin, levhalar ile belirlenmesi uygun olacaktır. Böylelikle, toplu taşıma araçları, duraklar dışında yolcu indirip-bindirmeyecektir. Bu da trafiğin akışını kolaylaştıracaktır.

5-) Trafiğin Yoğun Olduğu Arterlerde Paralı Otopark Uygulaması;

Bu uygulama özellikle; Istasyon. Aydın, Değirmen ve Yüksel Yalova caddelerin de düşünülebilir.

Kısa süreli otoparklar için görevliler tarafından kesilecek makbuz karşılığı araçların park etmesine müsaade edilebilir.

Otopark kullanımını teşvik etmek amacıyla burada alınacak ücretlerin yüksek tutulması faydalı olabilir. Böylelikle, otoparklar cazip hale gelip, bu uygulama insanlar üzerinde caydırıcı olabilir.

6-) Ana Yollarda ve Kavsaklarda Cift Sıra Parka Müsaade Edilmemeli;

Bu da Söke'miz için önem arz eden bir konudur. Özellikle Istasyon ve Aydın Caddesindeki çift sıra parklar trafiği yavaşlatmakta ve kilitlemektedir. Aracını yol

ortasına park eden sorumsuz kişi ve kişiler arkasından onlarca kişiyi mağdur etmektedir.

Kavşaklardaki çift sıra yapılan parkıar, ara yollardan çıkış yapacak sürücüler için, yolun devamını görememe gibi bir tehlike teşkil etmekte ve her an kazaya sebep olabilecek bir durum yaratmaktadır.

Bunun için, bu tür hatalı parkıara gerekirse farklı ceza tarifesi uygulanarak önüne geçilmelidir.

7-) Ruhsatlandırma;

Yeni açılacak iş yerleri ile ilgili, Belediye'nin açılış ruhsatı verme aşamasında yönlendirici olabileceğini düşünüyoruz. Bunu ifade ederken açılış ruhsatı verilmesin demiyoruz. Fakat, yapılacak olan iş göz önünde bulundurularak yönlendirme yapılabilir.

Örneğin;

... Bir Kargo firmasının ilk hizmet verdiği mekanda; hem kendi açısından, hem de çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Nitekim, kargo firması da bunun farkına vararak yer değişikliğine gitmek zorunda kalmıştır.

Araç trafiğinin ve mal sürkilasyonunun yoğun olduğu sektörlerde ruhsatlandırma aşamasında, yönlendirici olunmasında fayda var diye düşünüyoruz.

8-) Trafiğin Getirdiği Gürültü Kirliliği;

Söke'deki belirli sektörlerde, faaliyet gösteren ve Söke'nin fiziki gerçeği dolayısı ile başka türlü hizmet vermesi mümkün olmayan firmalarda çalışan motorsiklet ve kullanıcılarının yarattığı kargaşa ve gürültü kirliliği de şikayet konusu olaylardan biridir. Özellikle, susturucusu çıkarılmış veya bakımındaki aksaklıktan dolayı çok gürültü çıkaran motor ve gereksiz yere korna çalan araçların, kişilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği de bir gerçektir. Okulların ve sağlık kuruluşlarının olduğu yerlerde de rahatsızlık yaratmaktadır. Bunun için, gerekli düzenlemelerin yapılması ve gerekirse bU,hizmet veren firmaların elamanlarının eğitilmesi sağlanabilir.

Uzun vadede; Motorsiklet kullanan firmaların (özellikle tüp ve su gibi) araçlarını, fiziki ve gürültü yönünden uygun olan uzak doğu üretimi mini araçlar ile dağıtımlarını, yapmaları istenebilir. Bu durum, dört tekerlekli araç grubuna girdiği için ehliyetli kullanımı gerektirmektedir.Motorsikletlerde A2 ehliyet kullanımı istenen seviyede bulunmamaktadır. Böyle bir uygulama, gürültü kirliliğini önlediği gibi belgeli araç kullanımına da yönlendirici olacaktır.

Sünnet ve düğün konvoylarını da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Onların yarattığı gürültü kirliliği ve trafik akışını engellemeleri de sıkıntı yaratmaktadır. Bunun önlenmesi için, güzergah belirlenmesi ve zaman sınırlaması getirilebilir.

9-) Tabelalar;

Söke'deki önemli bir eksiklikte, dışardan gelen yabancı kişilerin yer bulmaktaki zorluğudur. Bunun için önem arz eden yerlere, örneğin; Adliye, Belediye, Emniyet Müdürlüğü, Askerlik Şubesi, Jandarma gibi yön tabelalarının şehrin uygun yerlerine yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Söke'de az sayıda bulunan şehir merkezi haritasının, önemli yerlerinin dikkat çekecek renk tonlarında belirlenerek sayıları arttırılabilir. Ayrıca, bulunulan yerin işaretlenmesi ile herkesin anlayabileceği şekilde yönlendirme yapılabilir.

Trafik ikaz levhalarının yerlere sabit olması, buradan geçen vatandaşların levhalara çarpmasına neden olmaktadır. Bunun yerine, levhaların herkesin görebileceği bir yükseklikten asııması daha uygun olacaktır.

10-) Yayaların Trafiğe EngelOlması;

Kaldırımların ve yolların darlığı nedeni ile yayaların, kaldırımlar yerine yolları kullanmasına, bu da trafiğin aksamasına neden olmaktadır. Bunun yanında bir de kaldırımların eşya ve benzeri şeylerle işgal edilmesi insanlara geçiş hakkı vermemektedir. Ayrıca, kaldırımlara yapılan araç parkıarının da önüne geçilmesi gerekmektedir.

Ilçemizde, kaldırımların kimi yerlerde alçak, kimi yerlerde ise oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu yükseklik öyle ki; bazı yerlerde park etmiş araçlardan dışarı çıkışı bile engellemektedir. Bununla ilgili, kaldırımlara bir standart getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Söke, konumu itibariyle yayalar için bir üst geçit yapılmasına imkan vermemektedir. Bunun için, yayaların hakkı olan kaldırımların yayalara bırakılması, işgal edilmemesi durumunda, trafiğin akışı daha kolayolacaktır.

Ayrıca; bahçeli evlerin bahçelerine (özellikle de köşe başlarına)gelişi güzel ekilen ağaçların, köşe başlarından dönen araçların, yolu görememesine neden olmaktadır. Bunun için, ağaçlandırma yönünde standartlar getirilmelidir.

11-) Okul Önlerinde ve Yağıslı Havalarda Trafik Polisinin Etkinliğinin Arttırılması;

Okul başlangıç ve bitiş saatlerinde görevlendirilecek polis memurları ya da öğrenciler ile okul önü güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgi verilmesi, trafikte yaşanan sorunlar ve kazalara karşı bilinçlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.

Yağışlı havalarda trafiğin sıkışık olduğu özellikle Elit dershanesi önü ve Pehlivanoğlu yönü tarafında trafik polisleri görevlendirilebilir.

12-) Trafik Polisinin Trafiğin Akısına Yardımcı Olması;

Trafiğin yoğun olduğu, sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı yerlerde trafik polisinden faydalanmak mümkün olacaktır.

Ana yollar üzerinde bulunan okulların her birine giriş-çıkış saatlerinde polisler ya da görevlendirilecek öğrenciler ile trafik kontrol altına alınabilir.

Çarşamba pazarı ve panayır pazarı (özellikle pazarın dağılma aşamasında) gibi yerlere yunus polisler görevlendirilerek, bu bölgelerdeki trafik akışı yönlendirilebilir.

13-) Alternatif Yolların Acılması;

Söke için her ne kadar zor ve masraflı gibi görünse de, trafik akışının rahatlatılması yönünde alternatif yol çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. Bunun için; ilk önce, Aydın Caddesine alternatif ve Aydın Caddesinin trafiğini rahatlatacak olan Namık Kemal Caddesi için başlatılan çalışmaların sonlandırılması gerekmektedir.

Özellikle; bayram kutlamaları nedeni ile, hükümet meydan i kapatıldığı dönemlerde trafik akışı dışardan gelenler için, adeta kabus gibi olmaktadır.

14-) Toplu Tasıma Aracıarı;

Şehir içinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının ve civar köy ve beldelere, yolcu taşıyan minibüslerin olur olmaz yerlerde yolcu ve yük alıp indirmeleri engellenmelidir. Özellikle köy ve beldelere gidecek olan taşıtların yolcu alabilmek bahanesi ile şehir içinde ağır seyretmeleri trafik sıkışıklığına neden olmaktadır. Kısa vade de araçların garajı terk ettikten sonra belirli bir süre içinde, Söke merkezini terk edip yollarına devamı sağlanmalıdır. Uzun vade de ise, mümkünse merkeze girmeden gidişieri sağlanmalıdır.

Toplu taşıma araçlarının hizmet vermediği güzergahlar, tekrar belirlenerek buralara hat açılması ve servis verilmesi gerekmektedir. Özellikle bu uygulama; Akeller Caddesinde bulunan esnaf ticaret erbabı ve Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğrenci ve personeli için sıkıntı yaratmaktadır. Bu kısım için güzergah çalışması yapılması ve taşıma hizmetinin verilmesi uygun olacaktır.

Bir önemli konuda, taşıma saatleri ile ilgilidir. Belirli bölgelerde belli bir saatten sonra taşıma olayı bitmektedir. Özellikle; Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ve Yenikent mahallesinde bu sıkıntı açıkça görülmektedir. Belirli bir saatten sonra buraların Söke ile bağlantısı kesilmektedir. Hastanenin açılması ile bu civarda eczane sayısının artması ve buradaki eczanelerin nöbetçi oldukları günlerde altında araç olmayanlar için buralara gitmek zor olmakta veya mümkün olmamaktadır. Bu bile göz önünde bulundurulursa, buralara belirli saatlere kadar ulaşım sağlanması gerektiğine inanmaktayız. Bu aynı zamanda burada yaşayan vatandaşlarımızın bu saatlerde merkeze daha kolay ulaşımların! da sağlayacaktır.

Şehir içi trafiğinde kullanılmak üzere dolmuş taksi uygulaması getirilebilir.

Kişilerin şahsi araç lüksüne yakın konforlu yolculuk edilir. Böylelikle trafiğe daha az araç çıkarak azda olsa trafik yoğunluğu önlenmiş olur.

Not: Pazarcı arabalarına gösterilecek olan otopark alanından, alınan otopark ücreti ile ana arterlere park etmiş olan araçlardan alınacak olan otopark ücretlerinin tahsil edilmesi yönünde Söke Eğitim Vakfı'ndan istifade edebiliriz. Böylelikle bu yöntem, Söke Eğitim Vakfı'na da bir gelir sağlayacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar