SÖMÜRÜ VE SINIFSAL DURUŞU

Özellikle 1980 sonrası kuşağın ve yeni kuşağın konuşurken dillerinden düşürmedikleri bir kelime var. “Atıyorum” diye kullandıkları bu kelimeyi çoğu kez, mesela, örneğin, sözgelimi gibi  kelimelerin yerine kullanıyorlar. Daha önceki bazı yazılarımda belirtmiş olmalıyım. Atıyorum kelimesinin  kökenine indiğinizde atmaktan, sallamaktan geldiğini anlamak zor değil. Zor olan ise, yeni kuşağın bu atma sevdasının nereden çıktığını anlamak. İşte bunu anlamakta  güçlük çekiyorum.
Örnek vermek gerektiğinde insanlarımız neden atma gereğini hissederler ki. Örnek ayrı bir anlatımdır, atmak/sallamak ayrı. O zaman siz atarsanız karşınızdakini inandırmanız zorlaşır. Sizi dinleyen kişi attığınızı  düşünür ve  olur almazsınız. Bu nedenle meydanı boş bulup bu günlerde atanlardan olmayın. Siz siz olun güzel ve doğru örneklerle dilinizi ve anlatımınızı güçlendirin. Bilgi dağarcığınız büyütün.
Neden mi buradan girdik söze! Yüzyıllar geçse de bazı insanlarımız hem sömürüye karşı ve sömürücülere karşı ve hem de kendi  anlarında beter  birer sömürü taraftarı. Örneğin; ekonomik olarak insanların sömürülmesine karşı olan bir arkadaşımız bakıyorsunuz; insanların dil, din, ırksal yönden, etnik köken ve mezhepsel yönden sömürülmesine karşı değil.
Örneğin bakıyorsunuz bir yandan, sınıfsallığa karşı ve ama diğer yandan sömürgecilere de sömürenlere de karşı. Peki  kardeşim, sömürgeciliğe ve sömürenlere, sömürüye karşı iseniz o zaman yelpazenin neresinden toplumsal yaşama bakıyorsunuz.
Sağdan mı, soldan mı, merkezden mi.
Eğer sağdan ve merkezden bakıyor iseniz sizin sömürü karşıtlığınız sadece ironi olarak kalacaktır. Çünkü toplumları sömürenler sağ ve merkez iktidarlardır.
Bu sağ ve merkez iktidarlar, her nasıl olursa olsun iktidara seçim ile gelirler ve sömürü sisteminin devamı için her koşulda insanları kandırarak sistemin devamını sağlarlar.
İşte AKP iktidarı tam da bu sömürü düzeninin iktidarıdır.
İşçi ölümleri ne kadardır biliyor musunuz? 12 yılda 13.500 işçi  öldürüldü.
Kim öldürdü bunları? Bu sağ ve sömürücü iktidarlar ve işbirlikçileri ile ülkelerin  emeklerini  sömüren kapitalıst emperyalistler.
Yaşama hem milliyetçi mukaddesatcı bir gözden bakacaksın,
hem işçi sınıfına emekçi sınıfa karşı duracaksın,
hem farklı etnik kökene sahip,farklı dinlere sahip insanların haklarının verilmesine karşı çıkacaksın,
hem kapitalizmden yana olacak, burjuva sistemlerinden besleneceksin
Öte taraftan
emekçi olacak sömürücülere karşı duruyormuş gibi ahkam keseceksin..
Boşverin, bu şekilde atmaya gerek yok.
Bu toplum kimlerin emekten yana ve kimlerin emekçi düşmanı olduğunu artık açıkça bilebilecek durumdadır.
Sallamayın lütfen…

Önceki ve Sonraki Yazılar