TERCİH NASIL YAPILDI

 

27 Mayıs 1915’te çıkan bir kanun ile Anadolu’da ve İstanbul’da, halkı katleden, hanımlara, kızlara ve çocuklara olmadık zulümleri yapan, bu katliam ve zulümleri zabıtlarla tespit edilen Ermenilerin, savaş alanı olmayan Suriye’ye mecburi göç ettirilmesine karar verilir. Bu kanun 1.Haziran.1915 günkü Takvim-i Vekaiye (Resmi Gazete) de yayınlanarak yürürlüğe girer.

Hak nedir? Nasıl korunur? Gayri Müslimlerin hakkının korunması nasıl yapılır? gibi konularda hassas olan atalarımız, bir tehcir (yer değiştirme) olayında nelere dikkat etmişlerdir? Bunun her kesçe bilinmesinde fayda vardır.

Biz, yaptıkları vatana ihanet suçuna çaptırılacak olanlarına bile nasıl insanca davrandığımızı, bütün insanlığa açıklamak mecburiyetindeyiz (zorundayız)

Bizim bunlara insanlık dersi göstermeye devam ettiğimiz bu günlerde (2011) Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serkisyan, bir araya gelerek bir açıklama yaparlar. ''Yunanistan ile Ermenistan'ın büyük acılar çekmiş halkları olağanüstü barbarlıklara maruz kaldılar ve aynı barbar tarafından katledildiler''

İLK BEYANNAME (BİLİDİRİ)

Bu kanunun uygulanmasını gösteren iki bildiri de şu şekildedir.

1. Nakli gerekenler (gerekmeyenler değil) iskân edilecekleri mahallere refah içinde can ve mal güvenlikleri sağlanarak sevk edileceklerdir.

2. Gittikleri yerlerde kesin yerleştirilmelerine kadar, kendilerine göçmen ödeneğinden geçimlerini sağlayacak yardım yapılacaktır.

3. Eski mali durumlarına göre kendilerine arazi ve mal verilecektir.

4. Hükümet tarafından bunlara ev yaptırılacaktır.

5. Çiftçilere tohumluk, zanaat erbabıma alet – edevat verilecektir.

6. Terk ettikleri menkul (taşınabilir) mal ve kıymetler kendilerine ulaştırılacak, bu mümkün olmadığı takdirde bunların karşılığı para olarak ödenecektir.

7. Boşaltılan şehir ve kasabalarda bulunan Ermenilere ait gayrimenkul (taşınmaz) malların sayımı yapılacaktır.

8. Boşaltılan yerlerde ki mallar (zeytinlik, dutluk, bağ, portakal bahçeleri, han, fabrika, depo ve dükkân gibi) açık artırma ile satılacak veya kiralanacak bu gelirler sahiplerine (Ermenilere) verilmek üzere mal sandıklarına kaydedilecektir.

İKİNCİ BEYANNAME

1. Tehcire tabi tutulan Ermenilerden araba veya yaya olarak yola çıkan guruplar, en yakın demiryolu istasyonundan yerleştirilecek yerlere trenle sevk edileceklerdir.

2. Kendisine bakacak kimsesi olmayan kadınlar, yetim ve dullar, resmi belge ibraz ettikleri takdirde başka yere iskân edilmeyerek istasyon yakınında şehir, kasaba ve köylere yerleştirileceklerdir.

3. Sevk esnasında iaşeler (yeme, içme) temin edilecektir. Fakir Ermenilerin iaşeleri ücretsiz olarak karşılanacaktır.

4. Sevk sırasında Ermenilerin güvenliği sağlanacaktır. Hamile ve yeni doğmuş çocukların ihtiyaçları karşılanacaktır.

5. Yerlerine terk etmek istemeyenlerden makul sebep gösterenlerin istidaları (dilekçeleri) görevlilerin görüşleri de eklenerek Dâhiliye Nezaretine gönderilecek, Nezaretin cevabına göre hareket edilecektir.

6. Göç sırasında veya konaklamalarda Ermeni göçmenlere yapılacak her hangi bir saldırı derhal zararsız hale getirilecektir. Saldırıda bulunanlar tevkif edilerek (tutuklanarak) Divan-ı Harp mahkemelerine sevk edilecek ve en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

7. Göçe tabi tutulanlardan rüşvet veya hediye alanlar, tehdit ile kadınları iğfal (tecavüz) edenler, onlarla gayri meşru (kanunsuz) münasebet kuranlar derhal görevden alınıp Divan-ı Harbe sevk edilecek ve ağır bir şekilde cezalandırılacaklardır.

HAKKA BAĞLI ATALARIMIZ

VE ERMENİLER

Görüldüğü gibi Osmanlı, Almanya’da Hitlerin Yahudilere (Polonya Çingenelerine) yaptığı gibi yapmamış, onları insan yakan fırınlara atmamış, bilakis tehcir esnasında korunmaları için yanlarına muhafızlar verme yoluna gitmiştir.

Dünya Savaşı’nda 26 Şubat 1919’da Erzurum’u kaybederiz.

Şehre Rus taburlarının başında Ermeni asıllı Antranik isimli bir kumandan girer. Şehri işgal sırasında öldürdüğü Türk sayısı 16.000. kadardır.

Harput’ta bir Amerikan Koleji vardır. Buradaki öğretmenlerden Miss Jayson Smith ”Antaranik’in ruhu, rastladığı her Türk’ü öldürmeye göre ayarlanmıştır” diyerek özetler.

Önceki ve Sonraki Yazılar