Tüm işverenlere e-sigorta zorunluluğu başladı.

5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun Prim belgeleri ve işyeri kayıtları başlıklı 86.maddesine göre işverenler;

Bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların:

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği SGK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, ait olduğu ayı takip eden ayın yirmiüçüncü gününün sonuna kadar kuruma vermekle yükümlüdürler. Yine aynı kanunun 100. maddesi ile SGK, bu kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya yetkili kılınmıştır. Bu zorunlulukla ilgili SGK Yönetim Kurulunca çeşitli tarihlerde kararlar alınmıştır. Bu kararlara göre sigortalı çalıştıran işverenler, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, kuruma e-sigorta kanalıyla işçi sayısına göre zorunlu olarak göndermeye başlamışlardır.

 

Dönemler Arası

İşçi Sayısı

2004/Mayıs

2005/Nisan

8 işçi ve üzeri

2005/Mayıs

2005/Temmuz

5 işçi ve üzeri

2005/Ağustos

2006/Ekim

3 işçi ve üzeri

2006/Kasım

2009/Eylül

2 işçi ve üzeri

2009/Ekim

 

1 işçi

 

2009/Ekim döneminden itibaren tüm işverenlerin işçi sayısına bakılmaksızın Aylık Prim ve Hizmet bildirimlerini e-sigorta ile gönderebilmeleri için 23 Kasım’a kadar şifre almaları gerekmektedir. 02 Kasım 2009 tarihinden itibaren işyeri bildirgesine istinaden tescil işleminin yapılmasının ardından işyeri tescilini bildiren yazı ile birlikte işyeri e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi kurumca elden verileceğinden bundan böyle işyeri bildirgesi ile şifre başvuru formlarının birlikte yapılması gerekmektedir. İşverenlerin mağdur olmamaları ve idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar