ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

TÜRK MİLLETİ POLİTİZE OLMALI!

 

“TÜRKLÜK GİTSİN ÖZERKLİK GELSİN”

Hain A. Öcalan

 

Türkiye’de milliyetsiz İslamcı iktidar (aslında her türlü etnisiteyi içinde barındırıyor) ile bölücü hainler ittifakı her geçen gün ete kemiğe bürünüyor.

“Türk” sözcüğünü, Türk coğrafyasından silmek üzere and etmiş bir toplulukla karşı karşıyayız. Kendilerini artık açık etmekten çekinmiyorlar.

Bir hakikat olarak nüfusun % 93’nün kendisini Türk Milletine mensup gördüğü bir ülkede, Türk Milletinin oyu ile iktidara gelmiş olanların, “Yeni Anayasa”dan ve yurdun her parçasından Türk sözcüğünü çıkarmaya çalışmaları, Türk Milleti açısından çok üzüntü vericidir. Buna daha ne kadar tahammül edilecektir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin eşsiz önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk; iktidarın başı tarafından ne yazık ki, ırkçı olarak ilan edilmiştir. Oysa ki Atatürk “Ne Mutlu Türküm Diyene” anlayışı ile herkesi kucaklamak adına temelde kan, soy, sop birliğine bağlı olmayan bir millet kavramını ortaya koymuştur. Burdan yola çıkarsak kanaatime göre ırkçılığı olsa olsa “Türk” sözcüğüne düşman olanlar, etnik mikro milliyetçiler ve bölücü unsurlar yapmaktadır.

Ya Ankara’da Hocalı Soykırımı’nı protesto eden komünistlere ve bölücülere ne diyorsunuz? Bölücüleri anladıkta “halkların kardeşliği”nden dem vuran komünistlere ne oluyor? Kardeşlik halkanızda Türkler yer almıyor mu? Ey Türk Milleti görmezmisin ve anlamazmısın?

Hain A. Öcalan “Türklük gitsin özerklik gelsin” diyor. Türkler merak etmesin, onlara bir şey olmayacak diye açıklanıyor. İhanetle yapılan müzakerelerin İmralı görüşmecisi Altan Tan’da istekler karşılanmazsa “felaket olur” şantajını yapıyor. Ey Türk Milleti; saf mısınız, aptal mısınız, körmüsünüz, sağırmısınız? Bunlara benzer sözleri edenler, Mora’da teslim olan Türklerin birini bile sağ bırakmadı. 93 Harbi’nde de aynı oldu. Yunan’a sempati gösterin, dininizi koruyacak denilirken, ortada ne can ne de ırz kaldı. Daha ne desin size, hain A. Öcalan!

İhanetle müzakereye ve müzakere yolu ile teslime bu kadar mı razısınız? Fatih Altaylı’nın meşhur “Tek Tek” programında 15 – 20 yıl içinde Türkiye’yi; ülkemizin doğusundaki bazı yerlerde polisi, askeri velhasıl devleti taşlayan, molotoflayan ama politize olmuş 8 – 12 yaşları arasındaki çocukların yöneteceğini anlattılar. İçim cız etti ama çok doğru bir tespit...

Onun için Türk Milleti; süratle politize olmalı ve ülkenin geleceği içinde çocuklarını politize etmelidir. Yoksa mezarlarınızı bile koruyamayacaksınız. Hatırlayın Öcalan’ın amcası Barzani Kerkük’te ilk olarak Türk Mezarlığını yok ederek işe başladı.

Türk Milletinin içinde bulunduğu bu tablodan daha fazla ağır bedeller ödemeden kurtulmasının tek yolu; meşru ve demokratik usullerle, ülkenin yönetimini eline almasından geçer. İşte bunun için politize olmak, günün koşullarını gözederek mazeret ve bahane üretmeden bir lider ve siyasi parti etrafında toplanmak gereklidir.

Haşa Allah’ın sopası yoktur. Olaylar ve gelişmelerle, Allah bizi uyarmaktadır. Onun için perde arkasına saklanarak olayları izlemeyiniz, politize olarak yüksek sesle müdahil olunuz. Kalble bile doğruyu teşvik etmek unutmayın imandandır. İnşallah sessizliğiniz bu meyandadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar