E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Türkiye’de sorun üstüne sorun yaratanlar var

 

19 Ağustos 2007 Pazar akşamı saat 19.00 haberlerini bir çok kişi dinlemiştir. Bu haberlerde bir tarihçi çok ilginç laflar etti. Gelin analiz edelim.           

 

Tarihçimiz diyor ki, “Türkiye’de kürt kökenli vatandaşlarımız yoktur. Ancak Ermeni ve Türkmen kökenli Kürt vatandaşlarımız vardır. Bizim Kürt dediğimiz Kızılbaşlıların çoğu hemen, hemen hepsi Ermeni kökenlidir. Bunların tarihi belgeleri vardır. “Bu sözler, Türk Tarihi Başkanına aittir. Doğrusunu elbette tarihçiler açıklayacaklardır. Benim alanım olmadığı için ne he, ne yok diyemem. Ama bildiğim kadarı ile analiz edelim.

 

Türkiye, gerçekten bir çok insanların ve uygarlıkların gelip geçtiği bir yer. Ermeniler, Urartulara, Friglere sahipleniyorlar. Onların tarihçileri, bu konuda bir çok bilgi ve belge ortaya sunuluyor. Ama bu iki kavimde Ermenilerin atası olduğunu ispatlar mı, ispatlamaz mı? Bunu bilemem. Konu bilimsel inceleme araştırma konusudur. Urartular, uzun zaman Doğu Anadolu’da yaşamışlar. Van’da, Erzurum’da, Kars’ta, Erzincan’da önemli uygarlıklar yaratmışlardır. 1963-1964 yılları arasında, Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün başkanlığında bir kazı heyeti Erzincan merkez Altıntepe Höyüğünde bir Arkeolojik kazı yaptılar. Kazıda gerçekten çok ilginç, Urartulara ait yapıtlar çıkardılar. O eserler, bugün Ankara’daki Anadolu medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir. Bu buluntuları ilk kez basın olarak, o günlerde Erzincan’da yayın yapan “BİRLİK” gazetesinde yayınlamak bana nasip olmuştu. Çok önemli bir kazı idi ve Urartu tarihi ve sanatı, uygarlığı hakkında değerli bilgi ve döküman içeriyordu. Bugün bir Urartu haritası incelerseniz şunları görürsünüz.

 

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Sivas illerimizin bütününü bu Urartular kaplar. Buralarda alevi olup da zazaca konuşan ve Doğu Anadolu’da ‘Kürt’ olarak anılan vatandaşlarımız vardır. Bugün bunların çoğunluğu Caferi mezhebine bağlı olup, Kızılbaş veya alevi diye adlandırırlar. Ermeniler, kendilerinin çizdiği, “Büyük Ermenistan haritasında” bu toprakları, Trabzon’dan Adana’ya kadar uzatarak, “BÜYÜK ERMENİSTAN HAYALI İLE’ batılılara yutturmaya çalışıyorlar. Tezlerinde diyorlar ki, buralarda Kürt yok, bizim atalarımızdan kalma, Urartu kökenli insanlar vardır ve Türkler, Anadolu’yu alınca buradaki insanları zorla Müslüman yaptılar, ama onlar Türkler gibi sunni ve hanifi olmadılar. Birinci tarihi iddiaları budur. İkinciye gelince Firigyave firiglere sahipleniyorlar. Bunlarla’da Orta Anadolu ile Batı Anadolu’ya sahip çıkıyorlar. Onlara göre; “Orta Anadolu halkı Türkmen’dir. Horasan’dan gelenler, buradaki Ermenileri doğuya Urartu topraklarına sürerek, buraları da Alevileştirdiler. “Yani kısacası, bizim tarihçinin tezi ile Ermenilerin tezi nerde ise örtüşüyor. Bunu niçin yapıyorlar? Gelin biraz da bu konu üzerinde duralım.

 

Bugün başını PKK’nın çektiği aşırı Kürtler, “Bu haritalarda yer alan toprakları ise, kendilerine göre Kürdistan ilan etmişler. Onlar da bu topraklarda hak iddia ediyorlar. Ermeniler, bunu bildiği için Kürt tezini ortadan kaldırmak, batılı yandaşlarına kendi tezlerini kabul ettirmek amacıyla bir çok belge ve varsayımla hareket ediyorlar. Kürdistan’a alternatif olarak, Ermenistan tezini ortaya atarak olay içinde olay yaratıyorlar.

 

Gerçek bunlar mı? Ermeniler veya Kürtler doğru mu söylüyor? Gelin biraz da bu konuyu inceleyelim.

 

Tarihte ilkçağlarda Doğu Anadolu’da, Uraturlar; Batı ve İç Anadoluda Firigler yaşamışlar. Ama ne Urartular ve ne de Firigler Ermeni değildir. Onların mirası üzerine hak sahibine değillerdir. Kürtlere gelince, bugün incelediğimiz ilk çağ haritalarında, Kürt sözcüğüne, ne Anadolu’da ve ne de Mezepotamya’da rastlamıyoruz. Kürtler, Alpaslan ve Selçuklular ile birlikte veya daha sonradan Aanadolu ve Mezapotamya’ya gelmişlerdir. Kürtlerin ana yurdu, tarihte “Belücistan” olarak geçer. Ataları da ta Zal ve Oğlu Rüstem’e kadar çıkar. Bunlar aslında medya devleti ve onun hükümdarı Efrasyap ise evsanevi Türk hükümdarıdır. Alpaslan ile birlikte Anadolu ve ve Mezapotomya’ya gelmişlerdir. Uzun yıllardır aynı devlet aynı bayrak ve aynı dine bağlı olarak yaşamışlardır. Batılılar Türk ve Müslüman birliğini bozmak için Osmanlı’yı ve sonrada Türkiye Cumhuriyetini içten yıkmak için bir Ermeni ve Kürt sorunu ortaya attılar. Şimdi buna bir de Türkmenleri karıştırıyorlar. İleride daha kimbilir neler çıkaracaklardır. Benim Türk ve Kürt kardeşlerim, böyle oyunlara gelmeyin. Bu vatanın kuruluşunda ve kurtuluşunda hepimizin dedesinin mübarek kanları vardır. PKK ve benzerleri bu vatanı parçalamak. Bir ikinci Filistin yapmak için düzenlenmiş oyunlardır.

 

Batılının amacı, kardeşi kardeşe kırdırtıp Anadolu’da “Büyük Ermenistan Devleti’ni kurmaktır. Bugün PKK’da bunun için vardır ve batıdan beslenmektedir. Biz, Türkiye sınırları içinde yaşayan etnik kökeni her ne olursa olsun bir vatandaşız. Buna Türkiye vatandaşı

Önceki ve Sonraki Yazılar