Vergi Borçlarında Taksitlendirme Başladı.

Vergi dairesi borçlularının merakla beklediği, vergi borçlarının taksitlendirilmesi ile ilgili Tahsilat Genel Tebliği hazırlandığının müjdesini Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN yaptığı açıklamada belirtmişti. Küresel kriz nedeniyle, zor günler geçiren vergi borçlularının rahat nefes alacaklarını, borçların ödenmesinde kolaylık sağlanacağını açıkladığı 4 Nolu Tahsilat Genel Tebliği 30/10/2008 tarihinde 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

            Tebliğe göre taksitlendirme;

 

-         Sadece 2008 yılı kazançlarından ödenmesi gereken geçici vergi ve bununla ödenmesi gereken damga vergileri hariç, 01 Eylül 2008 tarihine kadar tahakkuk ettirilmiş tüm vergileri kapsamaktadır.

-         Tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir. (Tecil ve taksitlendirme dilekçesine www.gazetegercek.net adresinden ulaşabilirsiniz.)

-         İlk taksit Aralık/2008 ayından başlamak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır.

-         Yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır.

-         Borçların % 10’unun ödemiş olması ve 01 Eylül 2008 tarihinden itibaren vadesi geçmiş başkaca bir borcun bulunmaması halinde borcu yoktur yazısı verilecektir.

-         Taksitlendirme, süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi halinde iptal edilecektir.

-         Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına müracaat tarihine kadar hesaplanan gecikme zamlarında herhangi bir azalma olmayacaktır.

 

Tebliğ, motorlu taşıtlar vergisi borcu olan mükelleflere de ödeme kolaylığı getirmektedir. Motorlu taşıtlar vergilerinin taksitlendirilmesi için her bir taşıt için yazılı olarak ayrıca başvurmaları gerekmektedir. Araç sahibinin, borcuna tecil ve taksitlendirme yaptığı aracı satış veya devir yapmak istemesi halinde satış veya devir yapmak istediği aracın borcunun tamamını ödemesi gerekmektedir.

 

2008/3 Tahsilat İç Genelgesi ile daha önce borçlarına tecil ve taksitlendirme yapan mükellefler, yıllık % 24 tecil faizi ödemektedirler. Üstelik Katma Değer Vergisi borçları kapsam dışında tutulmaktadır. 4 Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık %3’lük  tecil faizi imkanı getirilmekte ve Katma Değer Vergisi borçları da kapsam içine dahil edilmektedir. 4 Nolu Tahsilat Genel Tebliğinin getirdiği imkanlardan yararlanmak için, önceki tecil taksitlendirmenizi iptal ettirmeniz en doğrusu olacaktır.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar