ABDULLAH ZİYA KABAK

ABDULLAH ZİYA KABAK

BEDELLİ ASKERLİK

Uzun zamandır AKP hükümetinin gündeme taşımak istediği fakat bir türlü getiremediği bedelli askerlik nihayet gerçekleşmek üzeredir. Bedelli askerler, ekseriye zengin kulüplere üye olan zatların çocukları ve askerliği sevmeyenler, askerlikten kaçanlar için hazırlanan bir sistemdir.

Bu sistemden kimler yararlanacaktır? Bu sistemden, birçok bahaneler arkasına sığınanlar… Askerlikten yurt dışına kaçanlar… Askerliği sevmeyip karşı gelenler… Mesleğini bahane edenler yararlanacaklardır. Bu sistem bir nevi askerlik affıdır. Ne var ki gariban yurttaşlar, yetkili hükümete soruyorlar:

— Silâhaltında olan askerler de bu çıkacak olan yasalardan faydalanacaklar mıdır?  Hükümetlerin bu tür uygulamaları, yurttaşlar arasında bölünmelere sebep olacaktır.

Vergi sisteminde ödemeyenlere yapılan aflar… Gününde ödeyenler, ödemeyenlere göre enayi gözüyle bakılmaktadır.

Her şeyi ile kanıtlanmış ve cezasını çekmek üzere cezaevine girmiş olanlara, hükümetler tarafından af edilerek salıverilmeleri,  arada bir de olsa kıssa dönem bedelli askerlik, vatandaşlar arasında bölünmelere ve sataşmalara sebep olmaktadır. Bu uygulananlar, seksen öncesi varlık-yokluk, zengin-fakir, sağcı-solcu, ilerici-gerici, türbanlı-türbansız, Atatürkçü-anti Atatürkçü, Demokratlar-anti demokratlar, Komünistler-faşistler, diye ayrılmıştı.

Bu gibi felsefeleri seksen öncesi yaşamıştık. Onlar unutulmak üzereyken, terörün cirit attığı şu günlerde bedelli askerlik, yurttaşlar arasına açan bir nifak tohumları olacaktır.

Son dönemlerde kimlik arayışı içinde olan yurttaşlar, bedelli askerlik dolaysıyla bir kat daha birbirlerine kin-nefret duygularla bakacaktır.

Ne var ki son söz hükümetin olacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar