ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

KEMALİST AYDINLAR!..

 

Türkiye’deki kavganın; bir tarafı Atatürk, Türk Milleti ve Türk Milliyetçileri diğer tarafı ise Atatürk ve dolayısıyla Türk Milletine düşman olanlardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk önderliğinde Türk Milliyetçileri tarafından kurulduğu tartışma götürmez bir gerçektir.

Atatürk, kendisinin en büyük zenginliğinin Türk Millletine mensubiyet olduğunu defaatle vurgulamıştır. Aynı zamanda Atatürk, Allah tarafından yaradılmış olan insanı sevmekten yola çıkan bir milliyetseverlik anlayışına da sahiptir. Biz de buna “Türk Milliyetçiliği” diyoruz. Atatürk’ün en büyük eseri de kendi ifadesi ile Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yine devletin kuruluşu ile pek çok ilk’e imza atılmış ve bu dönemde adeta bir Türk Rönesansı gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlar bize göstermektedir ki; Türk Milleti lehine Atatürk ile birlikte çok güzel işler başarılmıştır.

Ancak Atatürk’ün ölümü ile gidişat ters yüz olmuştur. Ortaya “Kemalizm” denilen bir safsata atılarak, fikren ete kemiğe büründürülmeğe çalışılmıştır. Atatürk’le ve onun anlayışı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu “Kemalistler”, aksine onun mensubiyetinden gurur duyduğu Türk Milleti’nin aleyhine, sanki Atatürk yaşasaydı böyle isterdi algısı yaratarak olmadık işler yapmışlardır.

Kanaatimce “Kemalizm” diye bir ideoloji olmadığı gibi bunu temsil eden “Kemalist Aydınlar” da yoktur. Bunlar kendi tekerlerini döndürmek için “Kemalizm”i bir kalkan olarak kullanmışlar ve Türk Milleti’nin gerçekleri görmesinde, bir engel vazifesi görmüşlerdir. Bu karşılarında bulunanlarında işine gelmiştir. Onlarda bu Kemalistler üzerinden Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyetine saldırmışlardır.

Kemalizm şemsiyesi altına girenlerin, Türk Milletine yabancı olduklarını, hatta Türk Milletini ve de Türk Milliyetçilerini ötekileştirdiklerini görüyoruz. Ancak çelişki şuradadır ki; bu Kemalist olarak ifade ettiklerimizin yaptıklarının faturası, bilerek ve kasden Türk Milleti ile Türk Milliyetçilerine fatura edilmek istenmiştir ve istenmektedir. Bir Türk  olarak bunu kabul etmem mümkün değildir.

Televizyon ekranlarında, panellerde, sempozyumlarda ne kadar Türk düşmanı İslamcı, Türkiyeli, kürtçü, ermenici, liberalci, küreselci vs. adam varsa hepsi bir olup, bu Kemalist ideoloji ve aydınlar üzerinden Türk Milleti ve Türk Milliyetçileri ile hesap görmeye çalışmaktadır.

Evet Türkiye’de uyduruk bir “Kemalizm” anlayışı ve bu anlayıştan nemalanan “Kemalist Aydınlar” güruhu vardır. Ama bunlar Türk Milleti’nin ve Türk Milliyetcilerinin üzerine bir kene gibi yapışmıştır. Halbuki Atatürk fikirlerinden çok etkilendiği Ziya Gökalp gibi Türk Milletini tarif eder. Ve de tüm Batılı kaynaklarda bir Türk Milliyetçisi olarak görülür.

Yani herşey, Türk Milliyetçiliği ekseninde ve Türk Milleti için yapılmıştır.

Ancak bu “Kemalist Aydın” tipi mualesef Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadi hayatta etkili olmuştur. Devletin kurum ve kuruluşlarını sevk ve idare etmiştir. Bunu yaparkende Türk Milletini ayrıştırmış, inanç ve kültürüne aykırı uygulamalarda bulunmuş ve Atatürk’ün gösterdiği yoldan çok farklı eylemlerde bulunarak, topluma ve devlete zarar vermiştir. Türk Milliyetçileri de mualesef sahip oldukları “kutsal devlet” anlayışı nedeni ile zarar dengesini millet ve devlet lehine düzeltmeye çalışmış ve süreçte milli üniter devlet yapısına bağlılıktan ötürü “Kemalistlerin” bu yaptığına sessiz kalmışlardır.

Şimdi Türk düşmanları, kendi yaptıkları üzerinden, Kemalistleri görmezden gelerek sanki olumsuzlukları Türk Milliyetçileri ve Türk Milleti yaratmıştır gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu yenisi de olan eski bir tuzaktır...

Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşadığı zorluklar ve sorunlarda hiç dahli olmayan bir kesim varsa, o da devletine hiç bir şartta canını da verme bahasına hizmetten kaçınmayan Aziz Türk Milletinin değerli mensupları ile Türk Milliyetçileridir.

Gün gelir bu “Kemalist Aydınlar”ı Marksistlerin, Maoistlerin, bölücülerin, liberallerin ve İslamcıların; Türk Milletine karşı buluştuğu şer cephesinde görürsünüz. Çünkü biz çok gördük de ondan söylüyoruz. Türk Milletini iktidar yapmak istiyorsak; bu gerçekleri de Türk Milleti ile paylaşmak gerek...

Önceki ve Sonraki Yazılar