ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

KUŞATMA ALTINDA DUMURA UĞRAYAN AKIL!


Türk Milleti, yüzyıllardır bir kuşatma altında olduğu için aklı dumura uğramış vaziyettedir. Yoksa içinde bulunduğu durumlardan, basit davranışlarla çıkacağını fark eder ve ona göre davranırdı.
Türkiye’de ve dünyanın dört bir köşesinde, Türk Milleti saldırıya uğramış durumdadır. Bu saldırı akla hayale gelmedik yöntemlerle sürdürülmektedir.
Türkiye Cumhuriyetinde; Türk Milleti ve Türk Devleti, hem de iktidar yolu kullanılarak tarih sahnesinden silinmek isteniyor. Türkiye’de bunu yapanlar, benzer oyunları Türk Dünyasında ve nerede Türk varsa orada da uygulamaya koyuyor. Hedeflerinde tek bir şey var o da “Türk”...
12 Mayıs 2013 tarihinde, yanıbaşımızdaki komşumuz Bulgaristan’da erken genel seçimler var. Şu an Bulgaristan’ın nüfusunun % 15’i Türk. Diğer müslüman nüfusla daha da artan bu oran, Bulgaristan ve bizim için çok önem arz ediyor.
Sadece 1877 – 1878 (93 Harbi) Osmanlı – Rus Savaşı’nda, Rusların; Bulgaristan’ın hristiyan Bulgarlara ait olduğunu ispatlamak için, bir anda 300.000 civarında Müslüman Türk’ü katlettiğini ve 1.5 milyon insanımızı o tarihlerde göçe mecbur bıraktığını bilirsek, ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum.
Türk Milleti ile Türkiye’de uğraşan ve görünürde ümmetçi ama aslında mikro ırkçı olan AKP iktidarı; aynı uğraşısını, Bulgaristan Türklerini siyaseten ve fikren bölmek için veriyor.
Türkiye’de Türk Milletinin adını ağzına bile anmaktan imtina eden AKP iktidarının, Bulgaristan Türklerinin hayrına bir iş yapacağını düşünmek zaten büyük bir saflık olur.
Bulgaristan Türklerinin siyaseten elde ettiği güç, AB’nin başkenti Brüksel’in isteği, Sofya’nın ellerini ovuşturması ve Ankara’nın bastırması ile sıfıra indirgenmeye çalışılıyor.
Bundan önceki seçimlerde, Türkiye’deki en küçük kıpırdanmaya, sözlü ve yazılı nota veren Bulgaristan; bu gün iktidarın milletvekili ve belediye başkanlarının Bulgaristan’da cirit atmasına ve de Türkiye’deki vali ve kaymakamlıkların gazetelere düşen baskılarına nedense hiç ses çıkarmıyor (!).
Bulgaristan Türklerini ikiye bölmek için yine eski partide yıllarca çalışmış olanlara; parti kurduranlar ve maddi destek sağlayanlar kimlerdir? Amaçları nedir? Cevap çok basit; Bulgaristan Türklerini bölmek... Türkle; Türkiye’de ve dünyada kim uğraşıyorsa, Bulgaristan’da da onlar uğraşıyor.
Ancak Türk Milleti, Türkiye’de kendi başına gelenleri anlamakta bir çaresizlik içindedir ki;  Bulgaristan’da olanları nasıl anlasın?
Halbuki Bulgaristan’da olanlara ve Bulgaristan Türklerini alenen bölmeye çalışan, RTE ve AKP iktidarına, Türk Milletinin her evladının karşı çıkması gerekirdi...
Türkiye’deki en büyük sıkıntımız;  küçük ayrıntılar sebebiyle binlerce bahane üreterek bir araya gelemeyişimizdir. Bu tesadüf değildir. Bir strateji ve plan; bizi bir araya gelmekten alıkoymaktadır. Bu nedenle kim ki; büyük çatı altında toplanmayı red ediyor ise, benim için onun üzerinde büyük bir soru işareti koymuşluğum vardır.
Bir araya gelemeyen topluluklarında, meselelerden haberdar olması ve meseleleri yorumlaması ve de tavır geliştirmesi neredeyse imkansız olmaktadır. Bu gün milli meselelere duyarlı olan insanlarımız bile, Bulgaristan Türklerine ne yapılmak istendiğinden habersizdir ve gidişatı önlemek için bir şeyler yapmamaktadır. Keza aynı bilgisizlik ve bunun getirdiği duyarsızlık Bulgaristan Türkleri üzerinde de etkili olmaktadır.
Gelin Türk Milletini; Bulgaristan Türklerini ufalıyarak yok etme operasyonundan haberdar edelim. Bu işin başında Ankara’daki iktidarın olduğunu bilelim. Ve de Bulgaristan Türklerinin 12 Mayıs’ta sandıktan bir bütün halinde çıkmasına hep birlikte destek verelim. Yoksa gözü ve gönlü daima bizde olan Bulgaristan Türklerinin geleceğine dair  vebali hepimiz üzerimizde taşırız. Haydi durmayın! Bir şeyler yapın, hiç bir şey yapamıyorsanız da dua edin...

Önceki ve Sonraki Yazılar