Prof. Dr. İdris Bal'ın Tekzip Talebidir


Rıfat Serdaroğlu tarafından yazılan ve Gerçek Gazetesi ve Gerçek Gazetesi web sayfasında da yayınlanan,  “Bunlara mı Evet dediniz” başlıklı makale ile ilgili olarak Prof. Dr. İdris Bal, tarafımızdan avukatı aracılığıyla düzeltme ve cevap hakkı istemiştir.
Ancak; Rıfat Serdaroğlu'nun yazdığı yazıdan da anlaşılacağı gibi, tekzip metninde Rıfat Serdaroğlu'nun yazısında konu etmediği ve Gerçek Gazetesi'ni hiç bir şekilde ilgilendirmeyen konulara da değinilmektedir.
Prof. Dr. İdris Bal'ın basın-yayın organlarında yayınlanan açıklamalarına istinaden Türkiye genelinde yapılan eleştirel yazılar gözönünde bulundurularak genel bir tekzip hazırlandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen ve hatta tekzip talep yazısında Prof. Dr. İdris Bal'ın vekili avukat Salih Efe'nin imzası olmamasına rağmen iyi niyet göstergesi olarak tekzip metnini yayınlama kararı almış bulunmaktayız.
Ayrıca yazının asıl muhatabı,  Prof. Dr. İdris Bal ile yapılan ropörtajı 9 Eylül 2010 tarihli Der Standart Gazetesi’nde yayınlayan gazete yönetimidir.
Gazetenin röportajı İngilizce yapması, Almanca’ya çevirmesi, Prof.Dr. İdris Bal’dan yapılan çeviri ile ilgili izin alıp almaması, konunun bizleri ilgilendirmeyen yönüdür.  Prof.Dr. İdris Bal’ı açıklamaları nedeniyle eleştirenlerin kaynağı Der Standart Gazetesi'dir. Sorumlulukta kaynak yayın organına ait olmalıdır.             

Kaldı ki, Der Standart Gazetesi'nde yayınlanan yazının tam ve Türkçe metni de tarafımıza gönderilmemiştir. Tekzip metninde belirtmiş olduğunuz gibi, biz de Gerçek Gazetesi yönetimi olarak Prof. Dr. İdris Bal'ın yurt dışında başka, yurt içinde başka konuşma yapmayacağına inanıyoruz.
Basın ahlakı yasası gereği tekzibin tam metnini aynen yayınlıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
25 Kasım 2010 Perşembe 11:00
****
Düzeltme ve Cevap
            Gazetenizde yayın tarihi belli olmayan ama Eylül ayı içerisinde yayınlanan Rıfat Serdaroğlu’na ait “ Bunlara mı Evet dediniz” başlıklı makale üç açıdan düzeltme ve cevap hakkı gerektirmektedir.
            1.Serdaroğlu’nun makalesinde mesnet teşkil eden Der Standart Gazetesi’nde 9 Eylül 2010 tarihinde, “ Ordunun PKK saldırılarına ihtiyacı var” başlığı ile yayınlanmış, şahsımla yapılan mülakatı içeren yazı başta yazının başlığı olmak üzere çarpıtılmış olup, mülakatımdaki düşünce bütünlüğü bozularak, benim kastımın ötesinde farklı bir şekle sokularak,resimlerle ve ilave yorumlarla da yönlendirilerek yayınlanmıştır. Bu nedenle söz konusu gazeteye yönelik tekzip gönderilmiş ve hukuksal süreç başlatılmıştır.
            İlk olarak, mülakatta birçok kurumdan söz edilmesine,kurumlar değil kişiler ve illegal gruplar eleştirilmiş olmasına rağmen gazetede yayınlanan yazıya içeriği tam yansıtmayan, kışkırtıcı, “Ordunun PKK saldırılarına ihtiyacı var” başlığı atılmıştır.
            İkinci olarak, mülakatla beraber verilen resimde Başbakan Erdoğan ve önceki Genelkurmay Başkanı Başbuğ un yer alırken, yine gazetenin yorumu olarak “Türk Polisinin artık özellikle iktidardaki AKP’nin etkisinde olduğu söylenebilir”  vurgusu yapılarak okuyucu yönlendirilmiş ve mülakatımın objektif olarak algılanmasına zarar verilmiştir.
            Üçüncü olarak, yazıda küçültücü ve alaycı bir üslupla en itici resmim seçilerek kullanılmış, Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Profesörü olduğum, muhabir Markus  Bernarth’a verdiğim CV ve Kartvizitten dolayı çok net olarak bilinmesine rağmen, küçümseyici bir üslupla “polis-Doçenti İdris Bal “ ibaresinin yayınlanan yazının başına koyulması kasıtlı ve çarpıtma amaçlıdır.
            Dördüncü olarak, mülakatımda birçok konu ve kurumdan bahsedilmesine rağmen, yazıda çarpıtılmış bir başlıkla TSK öne çıkartılmış, sadece TSK’ya dair eleştirilerden bahsedilip, diğer kurumlardan bahsedilmeyerek, sanki yanlış yapan bireyler, memurlar sadece TSK içerisinde var, toplumun diğer kesimlerinde, kurumlarında, legal yapısında hiçbir hata yok ve aslında tüm sorun TSK ile ilgilidir ve TSK ile siviller, hükümet, Emniyet kavgalıdır gibi bir mesaj benim şahsım üzerinden verilmeye çalışılmıştır.
            Beşince olarak, Der Standart’ta yayınlanan yazıda “militan PKK savaşçıları” teriminin öne çıkartılması her ne kadar terör örgütü ibaresi de yazıda geçse de, yanlış algılamalara sebep olmuştur.
            Son olarak, İngilizce olarak yapılan mülakatın daha sonra Almanca’ya çevrilmesi , tamamının 30-35 sayfa olan mülakatın bir buçuk sayfaya yakın bir kısmının cımbızlanarak seçilmesi gibi sebeplerden dolayı yayınlanmadan önce bir çarpıtmanın,yanlışın önlenmesi için söz verildiği üzere tarafımca yayınlanacak nüshanın onaylanması gerekirdi. Fakat yayınlanacak metin ne tarafıma gönderildi, ne de onayım alındı.
            2. Sitenizde yayınlanan Rıfat Serdaroğlu’nun yazısı  mesnetsiz ağır ithamlar ve hakaretler içermektedir.  Serdaroğlu’na tekzip gönderilmiş olup hukuki süreç başlamıştır. Serdaroğlu yazısında ismimi, kurumumu vererek hem şahsıma, hem kurumuma, hem de hükümete yönelik ağır hakaretler yapmış, “adam müsvetteleri”  tabirini kullanmıştır. Zaten çarpıtılmış bile olsa başlığın dışında yazı okunduğunda eleştirinin kurumsal olmadığı yani Serdaroğlu’nun iddia ettiği gibi, kendi milli ordusunu en ağır bir şekilde eleştirmediği, terör örgütü ile işbirliği yapmakla suçlanmadığı, tam tersine başka kurumlarda olduğu gibi TSK içinde yanlış yapanların eleştirildiği görülecektir.
            3. Hakaret içeridği çok açık olan Serdaroğlu’nun yazısının sitenizde yayınlanmasına izin verilmesi hem hukuki açıdan, hem de ahlaki açıdan yanlıştır.
            Eğer ülkemizi gerçekten seviyor, ülkemizin bir bütün olarak güçlenmesini istiyorsak,hem TSK’ya,hem de tüm kumlarımızla beraber Polis teşkilatına sahip çıkmalı,hangi parti iktidarda olursa olsun hükümete de saygılı olmalıyız. Sitenizde polis Teşkilatı’na, şimdiki hükümete bir düşman ülkenin kurumları imiş gibi mesnetsizce ve acımasızca hakaret eden, devlet kurumları arasında polis-asker, hükümet-asker gibi ayırımcılık yaparak nifak sokan  yazıları sorgusuz sualsiz yayınlamayıp,elemeden geçirmeliydiniz. Unutmayalım ki, birbirimize küfrederek bir yere varamayız. Bu ülkede milliyetçilik, bayrak, İslam, Osmanlı,Atatürk, Laiklik, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı…gibi değerler kimsenin tekelinde değildir. Bir ülkeyi  ihya edecek vizyon  biz bir aileyiz vizyonudur. Bir ülkeyi mahvedecek vizyon ise birkaç kişiyiz vizyonudur.
            Yukarıda müvekkilim Prof.Dr.İdris Bal tarafından yazılan tekzip metnin yasal süresi içinde en kısa zamanda web sitenizde yayınlanması, tarafımıza bildirilmesi;aksi takdirde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan ederiz.
Av.Salih Efe
ADRES: Tunus Cad. No: 40/12,Kavaklıdere,Çankaya Ankara
Tel:0312-465 0414
fax: 0312-465 0415

Önceki ve Sonraki Yazılar