SOĞAN DOĞRAMAK…

 

Bu ülkenin askerine, siviline yıllardır bomba atan, kurşun sıkan teröristler ellerini kollarını sallayarak yurt dışına “çekiliyorlar…”

Bu çekilmenin mimari, Hükümetten aldığı emir uyarınca Milli İstihbarat örgütüdür.

Teröristin suçU adam öldürmek ve ülkeyi bölmek için silahlı eyleme [ve kalkışmaya] girişmektir.

Ülkenin emniyet güçlerinin görevi bu suçluları bulup adalete teslim etmektir.

Askerin görevi bunlarla savaşmaktır.

Hükümetin görevi, bu mücadeleyi yönetmek ve organize etmektir.

Peki, ülkemizde olup-bitenler nedir?

Emniyet güçleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü elamanlarının silahları ile birlikte bir komşu ülkeye “çekilmesi”ne göz yumma görevini üstlenmişlerdir.

Terörist adam öldürüyorsa, elindeki silah suç delilidir.

Suçlu bir yabancı ülkeye elindeki silahla kaçmaktadır.

Yani, bir yandan da işlediği suçun delillerini karartmakta, yok etmektedir.

Ceza Usul Kanunumuzun 100 üncü maddesinde bir suçlunun tutuklanmasını gerektiren nedenler şöyle sayılmıştır:

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa…

b) Şüpheli veya sanığın davranışları, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme… hususunda kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

[Ayrıca]Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:

• Kasten öldürme

• Silahla işlenmiş kasten yaralama

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

• Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

• Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

•Silah kaçakçılığı

Şimdi bakıyoruz…

Bu silahlı terör örgütünün elamanlarının ülkemizden kaçma şüphesi yoktur. Bizzat, kaçmaktadırlar…

Bu kişiler her türlü suç delilleri ile birlikte hudutlarımızın delik-deşik olduğu bir noktasından çıkıp gitmekte, dolayısıyla suç delillerini yok etmektedirler…

Sayın başbakan, “silahlarını gömecekler,” demektedir. Demek ki, gerçekten böyle yaparlarsa, delilleri saklamış olacaklardır.

Peki, suçları nedir? Nelerdir?

• Kasten öldürme

• Silahla işlenmiş kasten yaralama

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

• Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

• Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

• Silah kaçakçılığı

Eeee… Sonra?

Sonraki hamle, milletçe soğan doğramaktır.

Cumhuriyetin savcısı ile, Cumhuriyetin hükümeti ile, emniyeti, ordusu, siyasi partileri, demokratik toplum kuruluşları ve tüm halkı ile hep birlikte: Soğan doğramak!..

Ayrıca bu ülkenin Ceza Kanunu’nda bir suç daha var:

Yazımızı Türk Ceza Kanunu’ndaki bu maddeden alıntı yaparak bitiriyoruz.

Kaçmaya imkan sağlama

MADDE 294. - (1) Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ancak, hükümlünün cezası;

a) Müebbet hapis cezası ise, beş yıldan sekiz yıla,

b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise, sekiz yıldan oniki yıla,

Kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Kaçması sağlanan kişi sayısının birden fazla olması halinde, bu sayı göz önünde bulundurularak, verilecek ceza üçte birden bir katına kadar artırılır.     

Ne diyorsunuz?..

Bizce, soğan doğramaya devam ediyorsunuz…

Kolay gelsin!

Önceki ve Sonraki Yazılar