TARIM; YAZARLARINI VE TV PROGRAMCILARINI ARIYOR!..

TarIm hiç bu kadar sahipsiz kalmamIştIı Çiftçi perişan. Ürün masrafI zor karşIlIyor veya zarar ediyor. Geçen yIllarda artan maliyetleri, çekilen sIkIntIlarI gören yok.                                                               


Hükümet ve partiler seçim zamanI birden telaşlansalar da çözüm için vaatler çabuk unutuluyor. Çiftçi sesini duyurmak,derdine çare bulup ekmeğini kazanmak, sIkIntIsIz yaşamak istiyor. Küresel IsInma ve susuzluk giderek sorunlarI çoğaltIyor.

Pamuk üreticisi en bilinçli çiftçi ama Ege'de ve Söke'de mücadelesi yetersiz kalIyor. Türkiye'ye ses veren çiftçiye güç katan Tariş üreticinin sesini duyuran "Ege Çiftçiler Derneği" etkin yöneticileriyle "Ziraat odalarI" çare arayIşInda istenen sonuca ulaşamIyorlar.

Bir yanI eksik kalIyor lokomotif olabilecek Medya ilgisi yetersiz.

Medya; basIn, televizyonlar çiftçi kuruluşlarIna da, çiftçiye de, üreticiye de gereken ilgiyi göstermiyorlar. Ancak sansasyonel olaylarla göstermelik geçici ilgiyle, derdin farkIna varamIyorlar.

Üretici-Çiftçi de sesini duyurmayI beceremiyor, bilemiyor. Çiftçi kuruluşlarI da yetersiz kalIyor. YapIlanlar kaybolup gidiyor ve yIllar geçiyor.

TarImda, derdin çareleri ortaya koyacak, IşIk tutarak, ses verecek televizyon programlarInI, bilinçli habercilerin ve yön vererek çözümü gösterecek yazarlarInı, gazetecisini arIyor.

Bu köşede yeniden yazmaya başlarken üretici çiftçi dostlara, okuyuculara merhaba diyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar