E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

VATANDAŞLAR BANKA KUYRUKLARINDAN BIKMIŞ!..

2000 yIlI büyük krizinden sonra, bir çok banka battI. Birçok banka da küçülmek zorunda kaldI.  Yani birçok şubelerini kapattIlar, merkezi yerde toplandIlar. Bu konuda haklI gerekçeleri vardI. Onlara göre doğrusuda bu idi. 

Aradan yedi yIl geçti. Kriz yine devam ediyor. Ama hayat durmuyor. BazI bankalar, güler yüz, müşteriye iyi yaklaşIm nedenleriyle birçok müşteri edindiler. BazIlarI faizde, bazIlarI kredi kullandIrmada, bazIlarI da güler yüz, tatlI dil nedeniyle hatrI sayIlIr müşteriler edindiler. Şimdi gelin görün ki bu bankalarIn müşterileri, bankalarIndan memnun değiller. Neden, işlerin yoğunlaşmasIna, mudilerin artmasIna rağmen, gişe hizmetlerinde artIş yok.

Örneğin bir bankanIn müşteri sayIsI, geçen yIla oranla % 33 artmasIna rağmen, o bankada işlem yapan gişe sayIsI dört. BunlarIn ikisi, bazen üçü aktif çalIşIrken, biri mutlaka ya yoktur, ya da başka işlerle meşguldür. Bu bankada ben ve yanImdaki arkadaşlar tam iki saat sIra bekledik. İki saat sonra ancak işlem yaptIk. Bugün bir insan iki saat bir bankada sIra bekliyorsa, o banka müşterisine maalesef saygI göstermiyor. Daha önce Söke'de uzun yIllar hakimlik yapan saygI değer bir bey, şimdi İzmir Adalet Kurumu BaşkanlIğI yapIyor. O da benimle birlikte tam iki saat sIra bekledi. YaşlIlar, emekliler ve daha başkalarI. Bazen hamile bayanlar, bazen kalp hastaları, bazen tansiyon sorunu olanlar. Gerçekten böyle bekliyorlar.

Peki değerli banka müdürü arkadaşlarIm, sizler bu gişe hizmetlerindeki tIkanIklIğI görmüyor musunuz? BunlarI, bölge müdürlüklerinize rapor etmiyor musunuz? Diyecekler ki, “elbette ediyoruz. Bizim sIkIntImIzda burada. Ne yapalIm personel vermiyorlar”.

Bence bu varsayIm hiçte doğru değil. Örneğin Garanti BankasI gişeleri nöbetleşe öğlen paydosunda bile çalIşIyorlar. Ama yetmiyorlar. SIkIntI yaşanan bankalarIn başInda Söke Garanti BankasI Şubesi geliyor. Çok iyi hizmet veriyorlar, güler yüz gösteriyorlar, ama güçlerinin üstünde gayrete rağmen gişe hizmetleri hIzlI yürümüyor. Bunu Koç YapI Kredi izliyor. Bu bankanIn gişeleri de çok yogun. Hangi gün bankaya gittimse, gişe hizmetlerinde enaz yarIm saat kuyruk bekledim. Ak Bank,İş BankasI, VakIflar BankasI gişe hizmetlerinde tIkanIyorlar. Bu bankalarIn personel sayIlarInI arttIrmalarI veya gişe hizmetlerini hIzlandIrmalarI acil bir durum arz etmektedir. Bu tIkanIklIklar, diğer bankalarda yok. Deniz Bank'ta da çok aşIrI tIkanma oluyor. Ziraat BankasI, Finansbank, Oyak Bank fazla tIkanmIyor. Halk BankasI ise bazI günler tIkanIyor. Şeker Bank kurulduğu günden bugüne dek tIkanmIyor.

Vatandaşlar haklI olarak dert yanIyorlar. Çoğunluğu bu tIkanIklIktan şikayetçi. DIşarIda 45-50 derece sIcak içeride klimanIn soğuttuğu 15-20 derecelik bir IsI var. Bankada bir saat bekledikten sonra dIşarIya çIkan bir insan bu yüksek IsI değişiminden hemen etkileniyorlar. BazI hastalar, yaşlIlar, hamileler, çocuklu anneler etkileniyorlar. Bana kaçkere, "Bukadar yazI yazIyorsun, ama bu bankalarda çektiklerimizi yazmIyorsun?" diyorlar. Bende değerli banka müdürü arkadaşlarImIzdan gişe hizmetleri yoğun olan bankalarda önlem alsInlar kanIsIndayIm. Sizi tercih eden bu insanlarI, sizde bu kadar bekletmeyin. Müşterileriniz buna "Rezil etmeyin" diyorlar. Ben bu sözcüğü kullanmayI inanInki uygun bulmadIm. Onlar, dahada ağIrlarInI söylüyorlar. Sizlerden hizmet almaya mahkum olanlarI, sizlerde, "NasIl olsa, bekleyecek, varsIn beklesin anlayIşIyla!" bekletmeyin.

Eskiden suçu hep siyasilere yüklerdik. Şimdi burada siyaset yok. Bankalar özerk ve çIkarlarI uğruna çalIşIyorlar. Hem müşteri mutlaka bankaya bir şeyler bIrakIyor. Zaten müşteri yoksa, banka kime hizmet verecek?

Özel sektör, devlet sektörü gibi değildir. YarIş içindedirler. Hizmette kalite çok önemlidir. Kaliteli, hIzlI hizmet veren her sektör kazanIr. ÇağImIz teknoloji çağIdIr. HIzlI yaşamaya ihtiyaç vardIr. Dünya eskisi gibi yavaş dönmüyor. Müdür koltuğuna oturupta, "Aman nasIl olsa olur" anlayIşI tarihe karIşmIştIr. Müdür, oturan değil, yöneten, koordine eden ve dengeyi sağlayan kişidir. Kurumun her şeyi ondan sorulur. Fazla işi olmayan memurlarI, sIkIşIk durumlarda gişe hizmetlerine yönlendirebilir. Ben Ziraat BankasI Müdürünü bu konuda kutluyorum. Çünkü o, bu işi çok ustaca yapIyor. Bu nedenle dağlar gibi ödemelerde bile bu kadar sIkIntI yaşanmIyor. İsteriz ki, diğer banka müdürleri de, Ziraat BankasI Müdürü gibi aktif ve hIzlI, kaliteli hizmet üretsinler. OnlarInda sIkIntIlarI vardIr. Durumu bölge müdürlerine aktarIp, bölgelerdeki fazlalIklarI istesinler.

Hepimiz insanIz ve hizmete ihtiyacImIz vardIr. HIzlI, kaliteli hizmet almak ise herkesin vatandaşlIk hakkIdIr. Bu hakka saygIlI olalIm belki bir gün bizede gerekebilir. VatandaşI bIktIrmayalIm.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar